Gurthemeli i Xhamisë së Re të fshatit Mateç

(Shq. Мкд. Tur)

Muslimani asnjëherë nuk ka mundur ta paramendojë ekzistencën e vet pa xhami, sepse ajo ishte dhe do të jetë qendra shpirtërore e besimtarëve musliman. Xhamia është qendër kryesore e Ummetit dhe nyja ku gërshetohen dy botërat: ajo fizike dhe ajo shpirtërore.
Tradicionalisht në islam, xhamia nuk ka luajtur vetëm rolin shpirtëror, por, roli i saj është me dimensione shumë më të gjëra dhe të natyrave të ndryshme. Gjatë historisë xhamia ka shërbyer si objekt fetar, shkollë, qendër shkencore, institucion, vendstrehim, vend për zgjidhjen e problemeve shoqërore e jo rrallë herë edhe si fortifikatë e istikam në mbrotje të popullatës. Këtë më së miri e din popullata e rajonit të Likovës – Kumanovës, gjegjësisht Mateçit, fshatit stoik me një histori të lavdishme, në të cilin, të shtunën më 08.05.2021 u hodh gurthemeli i Xhamisë së Re.
Në vigjilje të Natës së Kadrit, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai udhëhoqi delegacionin e Bashkësisë Fetare Islame në Kumanovë, ku nën organizimin e një programi modest nga Myftinia e Kumanovës me në Krye Myftiun e nderuar H. Abedin ef. Imerin, u përcoll hedhja e gurrthemelit të Xhamisë së Re të fshatit Mateç.
Të pranishëm në këtë eveniment gjithashtu ishin: Kryetari i Komunës së Likovës z. Erkan Arifi, zv. Kryeshefi i SPB në Kumanovë z. Sevdail Xhaferi, Dekani i FSHI-së Prof. Dr. Shaban ef. Sulejmani, profesorë nga FSHI-ja dhe Medreseja Isa Beu, hoxhallarë nga Kumanova dhe rrethina, mysafirë dhe banorë të fshatit Mateç.
“Vetëm Ata që kanë imam të paluhatur në Allahun Fuqiplotë, ndërtojnë dhe meremetojnë xhamitë” Ishte njera nga porositë e Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, kushtuar kësaj ngjarje të madhe. Ai gjithashtu shtoi më tej se: “Xhamia është Shtëpia e Allahut të Plotfuqishëm, ajo është institucion, dhe ajo duhet të kuptohet edhe si vend ku formohen personalitete të pastra njerëzore, sepse ajo është shtylla kryesore dhe udhërëfyesi më i mirë që e orienton njeriun kah përsosshmëria e shpirtit dhe personalitetit. Xhamitë gjithmonë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shoqërinë tonë, që nga fillimi e deri sot. Xhamia ka qenë vend adhurimi ku është madhëruar Krijuesi i gjithësisë Allahu i Madhërishëm si dhe vend edukimi dhe shkollimi, prej saj kanë dalur njerëz të mëdhenj mirë të pëgratitur në të gjitha aspektet”.
Reisi në emrin e Tij personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame i përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe ua uroi Xhaminë e re banorëve të Mateçit, duke u dëshiruar punë të mbarë dhe përfundim sa më të shpejtë të këtij bejtullahu.
Me një program modest të udhëhequr nga Muharrem Memedi, teolog nga ky fshat u bë ceremonia e vënies së gurit themeltarë të xhamisë. Në fillim hapja e programit u bë me leximin e disa ajeteve Kur`anore nga voglushi i këtij fshati Mervan Ejupi dhe pastaj fjalën përfshëndetëse e mori Kryetari i Këshillit Inicues z. Ilami Kadriu, i cili i përshëndeti të pranishmit dhe ju dëshiroi mirëseardhje në fshatin Mateç me rastin e vënies së gurëthemelit të xhamisë së re. Në vazhdim në pika të shkurtëra i njoftoi të pranishmit për rrjedhën e kësaj iniciative duke thënë se kjo ishte edhe një nevojë e kësaj pjese të fshatit.
Me fjalë rasti u paraqitën edhe hoxhë Enver ef. Azizi imam i xhamisë së Mateçit cili i përshëndeti të pranishmit dhe këtë iniciativë të shenjtë, si dhe Kryetari i Komunës së Likovës z. Erkan Arifi i cili në emër të Komunës së Likovës i përshëndeti të panishmit dhe uroi punë të mbarë deri në përfundimin e punimeve.
Në vazhdim fjalën përshëndetëse e mori Muftiu i Muftinisë së Kumanovës Abedin ef.Imeri, i cili mes tjerash tha: “Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në fillim ta përshëndes Kryetarin të BFI-së, Reisul Ulemanë hfz.Shaqir ef.Fetahun, kryetarin e Komunës së Likovës dhe të gjithë të pranishmit në këtë eveniment historik për fshatin Mateç dhe për Muftininë e Kumanovës.
I nderuari Reisul Ulema dhe ju të pranishëm ishte nevoja që të ndërtohet edhe një xhami tjetër në këtë fshat, por shpresojmë se së shpejti do të kemi edhe një gurthemel tjetër të xhamisë këtu në Mateç. Të nderuar të pranishëm shfrytëzoj rastin që në emër të Muftinisë së Kumanovës dhe të punësuarve në të dhe në emër të të gjithë teologve ua bëjë përhajr vuarjen e gurthemelit të shtëpisë së Zotit dhe lus Allahun që sa më shpejtë të përfundojnë punimet të hapet kjo xhami.”
Në fund të programit u lexuan disa ajete Kur`anore nga voglushi Fejzi Memedi dhe lutjen e bëri Dekani i FSHI Prof. Dr. Shaban ef. Sulejmani.
——————-
Камен-темелник на Новата џамија во селото Матеч
Муслиманот никогаш не може да го замисли своето постоење без џамија, бидејќи таа била и ќе биде духовен центар на муслиманските верници. Џамијата е главниот центар на Уммата и раскрсницата каде што се испреплетуваат двата света: физичкиот и духовниот.
Традиционално во исламот, џамијата не има само духовна улога, туку нејзината улога е од многу пошироки димензии и од различна природи. Низ историјата, џамијата служела како верски објект, училиште, научен центар, институција, засолниште, место за решавање на социјални проблеми и не ретко како тврдина и заштита во одбрана на населението. Ова е најдобро познато за населението од регионот на Липково – Куманово, поточно Матеч, стоичко село со славна историја, во кое, во саботата, на 8 мај 2021 година, беше поставен камен темелникот на Новата Џамија.
Во пресрет на Лејлетул-Кадр, Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја предводеше делегацијата на Исламската Верска Заедница во Куманово, каде под организација на една скромна програма од Муфтиството Куманово предводена од чесниот Муфтија Х. Абедин еф. Имери, се следеше поставувањето на камен темелникот на Новата Џамија во селото Матеч.
Присутни на овој настан беа и: Градоначалникот на Општина Липково, г. Еркан Арифи, заменик. Началникот на СПБ во Куманово, г. Севдаил Џафери, Деканот на ФИН проф. Д-р Шабан еф. Сулејмани, професори од ФИН и Медресата Иса Бег, имами од Куманово и околината, гости и жители на селото Матеч.
„Само оние кои имаат непоколеблив имам во Семоќниот Аллах, градат и поправаат џамии“ беше една од пораките на Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, посветен на овој голем настан. Тој додаде: „Џамијата е Дом на Семоќниот Алах, таа е институција и треба да се сфати како место каде се формираат чисти човечки личности, бидејќи тоа е главниот столб и најдобриот водич што го води човекот кон совршенството на душата и личноста. Џамиите отсекогаш играле важна улога во нашето општество, од почетокот до денес. Џамијата била место за обожување каде што се величи Создателот на универзумот, Семоќниот Алах, како и место за образование и школување, од кое се појавиле одлични, добро подготвени луѓе професионалци во сите аспекти.
Во свое Лично име и во име на Исламската Верска Заедница, Реисот ги поздрави сите присутни и им посака све најдобро на луѓето од Матеч, посакувајќи им добра работа и што поскоро завршување на оваа Нова Џамија.
Со скромна програма предводена од Мухарем Мемеди, теолог од ова село, се одржа и церемонијата на камен-темелникот на џамијата. На почетокот на програмата, отворањето на програмата беше направено со читање на неколку курански стихови од младичот од ова село, Мерван Ејупи, а потоа и говорот на Претседателот на Иницијативниот Совет, г. Илами Кадриу, кој ги поздрави присутните во селото Матеч по повод поставувањето камен темелник на Новата Џамија. Тој ги информираше учесниците за текот на оваа иницијатива, велејќи дека ова е исто така потреба на овој дел од селото.
Хоџата Енвер еф. Азизи, имамот на џамијата во село Матец, ги поздрави учесниците и оваа света иницијатива. И градоначалникот на Липково, г. Еркан Арифи кој во име на Општина Липково ги поздрави присутните и посака добра работа до завршување на работите.
Поздравниот говор го одржа муфтијата на муфтијата од Куманово, Абедин еф. Имери, кој, меѓу другото, рече: „Почитувани гости, дозволете ми прво да го поздравам Претседателот на ИВЗ, Реисул Улемана Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, Градоначалникот на Липково и сите присутни на овој историски настан за селото Матеч, рече Кумановскиот Муфтија.
“Почитуван Реисул Улема и присутни, имаше потреба да се изгради уште една џамија во ова село, но се надеваме дека наскоро ќе имаме уште еден камен-темелник на џамијата тука во Матеч. Почитувани гости, ја користам оваа можност, во име на Муфтиството Куманово и на неговите вработени и во име на сите теолози, да изразам задоволство за овој камен-темелник на домот Алахов и го молувам Возвишениот Алах да ја отвори оваа џамија што е можно побрзо“.
На крајот од програмата, се читаа неколку курански стихови од малиот Фејзи Мемеди, а молитвата ја изврши деканот на ФИН Проф. Д-р Шабан еф. Сулејмани.
——-
Mateyçe köyünde yeni caminin temel atma töreni
Bir Müslüman, hayatını asla camisiz tahayyül edemez. Çünkü cami, Müslümanların her zaman ruhani merkezidir. Cami, ümmetin ana merkezidir ve fiziksel ve ruhsal dünyalarının iç içe geçtiği kavşaktır.
Geleneksel olarak İslam’da caminin sadece manevi bir rolü yoktur. Aynı zamanda çok daha geniş boyutlara ve farklı niteliklere sahiptir. Tarih boyunca cami, dini bir tesis, okul, bilim merkezi, kurum, sığınak, sosyal problemleri çözme yeri ve çoğu zaman halkı savunmak için bir kale ve koruma görevi görmüştür.
8 Mayıs 2021 tarihinde Cumartesi günü, Lipkovo – Kumanovo bölgesinde, meşhur bir tarihe sahip olan Mateyçe köyünde Yeni Camii’nin temel atma töreni düzenlendi. Kadir Gecesi’ne denk gelen bu günde, Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, ziyaret ettikleri Kumanova Müfülüğü ziyaretinde, İslam Dini Birliği heyetine başkanlık etti. Bu ziyaretin akabinde Kumanovo Müftüsü H. Abedin ef. İmeri ve müftülük çalışanlarıyla birlikte, Mateyçe köyündeki Yeni Camii’nin temel atma törenine katıldı.
Ayrıca Lipkovo Belediye Başkanı Erkan Arifi, Kumanovo STB Başkan Yardımcısı Sevdail Caferi, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban ef. Süleymani ve Fakülte hocaları, “ İsa Bey” Medresesi öğretmenleri, Kumanovo ve çevresinden imamlar, misafirler ve Mateyçe köyü sakinleri bu törende hazır bulundu.
Reis ul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Sadece Yüce Allah’ta sarsılmaz bir imanı olanlar, camileri inşa edip tamir ederler. Cami, Yüce Allah’ın Evi, ve inananların namaz ibadeti için saf tuttuğu bir mekan olarak anlaşılmalıdır. Çünkü insanın ruhunu mükemmelliğine götüren ana direk ve en iyi rehber, namazdır. Camiler, toplumumuzda başlangıçtan günümüze kadar, her zaman önemli bir rol oynamıştır. Cami, kainatın yaratıcısı Yüce Allah’ı yücelten bir ibadethanedir. Aynı zamanda, tarih botunca her yönüyle mükemmel, iyi yetişmiş profesyonel kadroların çıktığı bir eğitim ve öğretim yeridir.”
Reis ul Ulema, kendi adına ve İslam Dini Birliği adına, törende hazır bulunan herkesi selamladı ve Mateyçe halkına en iyi dileklerini ileterek, bu Yeni Cami inşaatının bir an önce tamamlanmasını temenni.
Bu köy sakinlerinden ilahiyatçı Muharrem Memedi önderliğinde hazırlanan mütevazi bir proğramla caminin temel atma töreni yapıldı. Proğramın başlangıcında açılışı, bu köyün genç hafızlarından Mervan Eyupi’nin Kur’an-I Kerim tilaveti yapıldı. Ardından, Cami İnşaatı Girişim Kurulu Başkanı İlami Kadriu, Yeni Camii’nin temel temeli atılması vesilesiyle Mateyçe köyüne gelen misafirleri selamladı ve bu girişimin seyri hakkında bilgi vererek, Yeni Cami inşaatının köyün bu kısmı için bir ihtiyaç olduğunu söyledi.
Mateyçe köyünde cami imamı Enver ef. Azizi, katılımcıları ve bu kutsal girişimi selamladı. Onun ardından Lipkovo Belediye Başkanı Erkan Arifi de bir konuşma yaparak, törende hazır bulunanları selamladı ve bu çalışmaların hayırla tamamlanmasını diledi.
Kumanovo Müftüsü Abedin ef. İmeri de, yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Değerli misafirler, İDB Başkanı Reis ul Ulemana H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Lipkovo Belediye Başkanı ve Mateyçe köyünün bu tarihi etkinliğine katılan herkesi selamlıyorum. Saygıdeğer Reis ul Ulema ve bugün burada bulunanlar. Bu köye bir cami daha inşa etme ihtiyacımız var. Yakında Mateyçe’de bir başka caminin temel atma imkanına sahip olacağımızı umuyoruz. Değerli konuklar, bu vesileyle Kumanovo Müftüsü ve personeli ve tüm ilahiyatçılar adına, bu cami temel atma töreninden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yüce Allah’tan bu cami inşaatının bir an önce tamamlanıp, hizmete verilemsini dua ediyorum.”
Proğramın sonunda, küçük Faizi Memedi tarafından birkaç Kuran ayeti okundu ve Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban ef. Süleymani tarafından yapılan dua ile tören sona erdi.

Comments are closed.