GJENOCIDI I SREBRENICËS NGJARJA MË E TRISHTUESHME QË I NDODHI BOTËS.

(SHQ. BOS. МКД. TUR.)

Sot mbushen plotë 27 vite të ngjarjes më të dhimbshme dhe më të trishtueshme të gjenocidit të Srebrenecës ku në mënyrën më brutale dhe më të egër u masakruan mbi 8 mijë fëmijë, gra, bura, pleq të pafajshëm boshnjak, nga hordhitë sërbosllave. Gjenocidi ndaj muslimanëve të pafajshëm dëshmoi se deri në çfarë niveli mund të bjer njeriu nga djallëzia e tij. Aktet e këtilla kur s’duhet harruar dhe duhet të jenë një shembull se angazhimi për t’u mbrojtur jeta e njeriut është vepra më shenjtë dhe më i shtrenjtë, dhe se kultivimi i respektit, paqës dhe tolerancës janë vlerat më madhore të jetës së njeriut, kombeve dhe botës në përgjithësi.
Përjkrahje e familjeve që humbën antarët e tyre në këtë gjenocid është pa altetnativë dhe kur mos ndodhshin të këtilla akte të trishtueshme. Populli boshnjak mbetet ta përkujtojë këtë duke vazhduar zhvillimin e tij në të gjitha sferat për të dhënë kontributin e tij dhe të vazhdojë të jetë faktor i paqës dhe inkuadrimit të tij në rrjedhat e kombeve te ngritur dhe liridashës.
BFI e RMV plotësisht solidarizohet me kombin boshnjak në këtë dhimbje të madhe dhe do jetë në shërbim të ngritjes së tij në çdo sferë të jetës së tij ne vendin tonë.
Zoti e bekoftë popullin boshnjak.
***
GENOCID U SREBRENICU NAJTUŽNIJI DOGAĐAJ KOJI SE ZGODIO SVIJETU
Danas se navršava 27 godina od najbolnijeg i najtužnijeg događaja, genocida u Srebrenici, kada su srpske horde na najbrutalniji i najdivlji način masakrirali više od 8.000 nedužne bosanske djece, žena, muškaraca i staraca.
Genocid nad nedužnim muslimanima pokazao je do koje razine čovjek može pasti od svog zla. Ovakva djela ne treba zaboraviti i treba da budu primjer da je zalaganje za zaštitu ljudskog života najsvetije i najskuplje djelo, a da su njegovanje poštovanja, mira i tolerancije najveće vrijednosti ljudskog života u svjetu uopšte.
Podrška porodicama koji su izgubili svoje članove u ovom genocidu je bezalternativna i da se nikad ne ponove ova tužna djela.
Bosanski narod ostaje da obilježi ovo nastavljajući svoj razvoj u svim sferama kako bi dao svoj doprinos i nastavio biti faktor mira i uključivanja u tokove uzdignutih i slobodoljubivih naroda.
Islamska Vjerska Zajednica u RSM su u potpunosti solidarni sa bosanskim narodom u ovoj velikoj boli i bit će u službi njegovog uspona u svim sferama njegovog života u našoj zemlji.
Allah blagoslovio bosanski narod.
***
ГЕНОЦИДОТ ВО СРЕБРЕНИЦА НАЈТАЖНИОТ НАСТАН ШТО МУ СЕ СЛУЧИ НА СВЕТОТ
Денеска се навршуваат 27 години од најболниот и најтажниот настан на геноцидот во Сребреница, каде што повеќе од 8.000 невини босански деца, жени, мажи и постари луѓе беа масакрирани од српските орди на најбрутален и најдивјачки начин.
Геноцидот врз невините муслимани докажа на кое ниво човекот може да падне во своето зло. Ваквите дела не треба да се заборават и треба да бидат пример дека заложбата за заштита на човечкиот живот е најсвета и најскапа работа и дека негувањето на почит, мир и толеранција се најголемите вредности на човечкиот живот во светот воопшто.
Поддршката за семејствата кои ги загубија своите членови во овој геноцид е без алтернативи и доколку овие тажни дела никогаш да не се повторат.
Босанскиот народ останува да го одбележи ова и да продолжи со нивниот развој во сите сфери за да го даде својот придонес и да продолжи да биде фактор на мирот и нивното вклучување во тековите на возвишените и слободољубиви нации.
ИВЗ на РСМ целосно се солидаризираат со босанската нација во оваа голема болка и ќе бидат во служба на нејзиниот подем во секоја сфера од нејзиниот живот во нашата земја.
Алах да го благослови босанскиот народ.
***
SREBRENİTSA SOYKIRIMI MODERN DÜNYANIN YAŞADIĞI EN ÜZÜCÜ OLAY
Bugün, 8 binden fazla masum Bosnalı çocuk, kadın, erkek ve yaşlının Sırp ordusu tarafından vahşi bir şekilde katledildiği en acı ve üzücü Srebrenitsa soykırımının 27. Yıldönümüdür. Masum Bosnalı Müslümanlara yapılan bu soykırım, insanın ne derece vahşi bir duruma düşebileceğini kanıtlamıştır. Bu tür soykırımlar unutulmamalı ve insan hayatını koruma altına almanın en kutsal ve en ulvi görev olduğu, genel olarak dünyada karşılıklı saygı, barış ve hoşgörüye sahip çıkılması, insan hayatının en büyük değerleri olduğu konusunda örnek olmalıdır.
Bu soykırımda yakınlarını kaybeden ailelere destek çıkmak şarttır ve bu üzücü olayların bundan sonra asla yaşanmaması için çaba sarfetmek gerekir. Bosna halkı, bu soykırım olayını anarak ve unutmayarak dünya barışına katkılarını sunmaya ve bir barış faktörü olarak uluslar arası oluşumlara dahil olmak için çaba sarfetmeye devam etmektedir.
KMC İslam Dini Birliği, bu büyük acıda Bosna halkıyla tam bir dayanışma içindedir ve ülkemizde hayatın her alanında yükselişinin hizmetinde olacaktır.
Yüce Allah Bosna halkından razı olsun.

Comments are closed.