Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

GARA KURANORE

GARA KURANORE

GARA KURANORE NË NIVEL TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

• Kategoritë:

– Bukurlexim
– Hivz – 5 xhuz
– Hivz – 10 xhuz
– Hivz – 30 xhuz

APLIKIMI DERI MË 10 SHKURT 2020

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, Abonohu tani.

Ju gjithashtu mund të lexoni