Fondacioni i Mbretit Selman bin Abdulaziz Al Saud sot solemnizoi kontratën e dhurimit të 25 tonelatave të hurmave BFI-së

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Në kuadër të bashkëpunimit të Bashkësisë Fetare Islame dhe Ambasadës së Mbretërisë së Arabisë Saudite, të hënën më 13.06.2022, në selinë e Rijasetit të BFI të RMV, u organizua nënshkrimi i dhuratave të ardhura nga Mbretëria e Arabisë Saudite, 25 tonelata hurma, të cilat janë shpërndarë nëpër myftinitë e vendit dhe organizatat e ndryshme që veprojnë në vendin tonë.
Solemnizimi i kontratës u realizua në prezencë të Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, së bashku me Ekselencën e Tij, Ambasadorin e Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë z. Faisal bin Gazi Hifzi, i cili shoqërohej nga z. Hamad Al-Sairi përgjegjës për çështje fetare.
Përfaqësuesit e fondacionit humanitar të Mbretit Selman bin Abdulaziz Al Saud poashtu morën pjesë në këtë aksion dhe atë: z. Abdullaj es Sejf i shoqëruar nga z. Usame el Kahtani dhe z. Ahmed el Jahja nga Ministria e Finansave të Mbretërisë së Arabisë Saudite të cilët së bashku me Fadil ef. Ramadanin, Kryetarin e Organizatës Humanitare Hilal, e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, edhe sot realizuan shpërndarjen e organizuar të dhuratave dhe ndihmave
Në emër të gjithë myslimanëve të vendit, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai falënderoi Ekselencën e Tij Ambasadorin Faisal bin Gazi Hifzi dhe përfaqësuesit e Fondacionit humanitar të Mbretit Selman bin Abdulaziz Al Saud për këtë dhuratë dhe për këtë vizitë vëllazërore e cila forcon edhe më tepër bashkëpunimin e ndërjesjelltë mes BFI dhe Institucioneve të Mbretërisë së Arabisë Saudite.
***
Фондацијата на кралот Салман бин Абдулазиз Ал Сауд денеска го солемнизираше договорот за донирање 25 тони урми на ИВЗ
Во рамките на соработката помеѓу Исламската Верска Заедница и Амбасадата на Кралството Саудиска Арабија, во понеделник на 13.06.2022 година, во седиштето на ИВЗ на РСМ, беше организирано солеминизирање на подароците од Кралството Саудиска Арабија, 25 тони урми, кои се поделени меѓу муфтиствата и различните организации кои работат во нашата земја.
Свеченоста на договорот беше реализирана во присуство на Претседателот на Исламската Верска Заедница во РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, заедно со неговата екселенција, Амбасадорот на Кралството Саудиска Арабија во Тирана, г. Фајсал бин Гази Хифзи, кој беше придружуван од г. Хамад Ал-Саири задолжен за верските прашања.
Во оваа акција учествуваа и претставници на Хуманитарната фондација на Кралот Салман бин Абдулазиз Ал Сауд и тоа: г. Абдулај ес Сејф придружуван од г. Усаме ел Кахтани и г. Ахмед ел Јахја од Министерството за Финансии на Кралството Саудиска Арабија кои заедно со Фадил еф. Рамаданин, Претседател на Хуманитарната Организација Хилал, која работи во рамките на Исламската Верска Заедница на РСМ, и денеска реализираше организирана дистрибуција на подароци и помош.
Во име на сите муслимани во земјата, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи се заблагодари на неговата екселенција Амбасадорот Фајсал бин Гази Хифзи и на претставниците на Хуманитарната фондација на кралот Салман бин Абдулазиз Ал Сауд за овој подарок и за оваа братска посета која дополнително ја зајакнува меѓусебната соработка помеѓу ИВЗ и институциите на Кралството Саудиска Арабија.
***
Kral Salman bin Abdülaziz Al Saud Vakfı temscilcilerinin İDB ziyareti
İslam Dini Birliği ile Suudi Arabistan Krallığı Tiran Büyükelçiliği arasındaki işbirliğinin bir devamı olarak, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü, İslam Birliği merkezi binasında, Suudi Arabistan Krallığı tarafından hediye olarak gönderilen ve müftülükler ile STK’lar aracılığıyla ülkemizin değişik yerlerine hediye olarak dağıtılan 25 ton hurmanın teslimatıyla ilgili bir tören düzenlendi.
Tören, İslam Birliği Başkanı Reis ul Ulema H.Hfz Şakir ef. Fetai ile Suudi Arabistan Krallığı Tiran Büyükelçisi Faysal bin Gazi Hıfzi ve Din İşleri Sorumlusu Hamad Al-Sairi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud İnsani Yardım Vakfı’nın şu temsilcileri de bu faaliyete katıldı: Abdullah es-Saif, Usame el Kahtani ve Suudi Arabistan Krallığı Maliye Bakanlığı’ndan Ahmed el Yahya. KMC İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu Başkanı Fadil Ramadani, bugün organize edilen bu hediye ve yardım dağıtımı faaliyetini gerçekleştirdi.
Reis ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, Ülkedeki tüm Müslümanlar adına Büyükelçi Faisal bin Gazi Hifzi’ye ve Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud İnsani Yardım Vakfı temsilcilerine bu hediyeden dolayı ve İDB ile Suudi Arabistan Krallığı kurumları arasındaki karşılıklı işbirliğini daha da güçlendiren bu kardeşçe ziyaret için teşekkürlerini sundu.
***
King Salman bin Abdulaziz Al Saud Foundation today solemnized the contract of donating 25 tons of dates to IRC
In the framework of the cooperation between the Islamic Religious Community and the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, on Monday, 13.06.2022, at the headquarters of the IRC of RNM, was organized the solemnized contract for the gifts from the Kingdom of Saudi Arabia, 25 tons of dates, which are distributed among the muftinies and the various organizations operating in our country.
The solemnity of the contract was realized in the presence of the President of the Islamic Religious Community in RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, together with His Excellency, the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Tirana, Mr. Faisal bin Gazi Hifzi, who was accompanied by Mr. Hamad Al-Sairi in charge of religious affairs.
Representatives of the King Salman bin Abdulaziz Al Saud Humanitarian Foundation also took part in this action: Mr. Abdullaj es Sejf accompanied by Mr. Usame el Kahtani and Mr. Ahmed el Yahya from the Ministry of Finance of the Kingdom of Saudi Arabia who together with Fadil ef. Ramadani, President of the Humanitarian Organization Hilal, which operates within the Islamic Religious Community of RNM, even today realized the organized distribution of gifts and aid.
On behalf of all the Muslims of North Macedonia, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai thanked His Excellency Ambassador Faisal bin Gazi Hifzi and representatives of the King Salman bin Abdulaziz Al Saud Humanitarian Foundation for this gift and for this fraternal visit which further strengthens the mutual cooperation between the Islamic Religious Community and the Institutions of the Kingdom of Saudi Arabia.

Comments are closed.