FJALIMI I REISUL ULEMASE H.HFZ. SHAQIR EF. FETAI NE IFTARIN TRADICIONAL

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të mërkurën më 06.04.2023, shtroi iftarin tradicional me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit.
Ky iftar bëri bashkë figura të spikatura të jetës politike dhe shoqërore në vend, korin diplomatik, krerët e bashkësive fetare , udhëheqës të dikastereve të ndryshme, gazetarë, biznesmenë dhe mysafirë nga vendet fqinje.
Në vazhdën e kësaj tradite të bukur, Kryetari i BFI e RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai mbajti një fjalim me të cilin i përshëndeti të pranishmit dhe i falënderoi për pjesëmarrjen.
Vijon fjalimi i Reisul Ulemasë: në gjuhën shqipe, maqedonase, turke dhe angleze.
***
I NDERUARI KRYETAR I PARLAMENTIT TË RMV Z.TALAT XHAFERRI
I NDERUARI I AUTORIZUAR I PRESIDENTIT TË SHTETIT Z…..
I NDERUARI ZV. KRYEMINISTËR I PARË NË QEVERINË E RMV Z. ARTAN GRUBI
I NDERUAR NINISTÊR I ARSIMIT Z. JETON SHAQIRI
I NDERUARI KRYEPESHKOP I KOMIT Z.Z STEFAN
TË NDERUAR PËRFAQËAUES TË BASHKËSIVE FETARE
TË NDERUAR KORI DIPLOMATIK Në VEND
TË NDERUAR PËRFAQËSUES TË MEDIAVE
TË NDERUAR DEPUTETË TË PARLAMENTIT TË RMV
TË NDERUAR MINISTRA, KRYETARË KOMUNASH, DREJTORË, MIQ, MYSAFIRË DHE DASHAMIRË
TË NDERUAR TË PRANISHËM
KAM NDERIN E VEÇANTË TJU PËRSHËNDES ME PËRSHËNDETJEN ISLAME:
Es Selanu alejkum ve, rahmetullahi ve berekatuhu.
Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi ju.
TË NDERUAR TË PRANISHËN
Sonte është një natë e madhe, natë e Muajit të bekuar të Ramazanit, ndërsa Iftari i përbashkët është ambienti më madhor dhe më i bukur, sepse iftari bashkon njerëzit në ndjenjat e tyre, në zemrat e tyre, në kujdesin ndaj njëri tjetrit pa marrë parasysh racën kombin apo besimin.
Iftari dëshmon konceptin hyjnor të Zotit se njeriu është vepra më e bukur dhe më e dashur e Zotit dhe çdo tendencë e nënçmimit të kësaj vepre të përkryer të Zotit, është kundër vullnetit dhe ligjit të Zotit.
Andaj, Iftari është ambient i Ramazanit kur pas agjërimit vjen dashuria ndaj njëri tjetrit, afërsia me tjetrin, mbjellja e paqes, solidaritetit, mirëqenies, kujdesit dhe ideja për një jetë të lumtur për të gjithë.
Andaj, prezenca e juaj sonte në këtë iftar modest kësaj nate dhe këtij ambienti të iftarit i dhatë kuptimin, synimin dhe gatishmërinë për të evituar të keqen, destruktiven, armiqësinë në mes njerëzve, për të eliminuar varfërinë, skamjen, dhe për të qenë në shërbim të njëri tjetrit.
Siç thotë i madhi Zot në Kur’anin Famëlartë:
” Ndihmohuni në mes veti në të mirën dhe në devotshmëri, dhe assesi mos ndihmoheni në mëkat dhe armiqësi”
Kam nder të veçantë që në emër të BFI e RMV dhe në emrin tim, t’ju shprehim falënderimet tona për prezencën e Juaj shumë të sinqertë duke lutur të Madhin Zot të na jep fuqinë e besimit, urtësisë, guximit, qëndrueshmërisë, faljen, paqen, solidaritetin për të trasuar rrugën e një të ardhme më shëndosh me plotë lumturi dhe dashuri në mes njerëzve dhe kombeve në botë.
Ju faleminderit dhe Zoti Ju bekoftë.
KRYETARI I BFI EVRNV
REISUL ULEMA
H.HFZ. SHAQIR EF. FETAI
***
ПОЧИТУВАН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РСМ Г-дин ТАЛАТ ЏАФЕРИ
ПОЧИТУВАН ОВЛАСТЕН ПРЕДСТАВНИК ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА Г…
ПОЧИТУВАН ПРВ ЗАМЕНИК ПРЕМИЕР ВО ВЛАДАТА НА РСМ Г.АРТАН ГРУБИ
ПОЧИТУВАН МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Г-дин ЈЕТОН ШАЌИРИ
ПОЧИТУВАН АРХИЕПИСКОП НА МПЦ ГОСПОДИН ГОСПОДИН СТЕФАН
ПОЧИТУВАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ
ПОЧИТУВАН ДИПЛОМАТСКИ ХОР ВО ЗЕМЈАВА
ПОЧИТУВАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ на МЕДИУМИТЕ
ПОЧИТУВАНИ ПРАТЕНИЦИ НА РСМ
Почитувани МИНИСТЕРИ, ГРАДОНАЧАЛНИЦИ, ДИРЕКТОРИ, ПРИЈАТЕЛИ И ДРАГИ ГОСТИ
ИМАМ ПОСЕБНА ЧЕСТ ДА ВЕ ПОЗДРАВАМ СО ИСЛАМСКИОТ ПОЗДРАВ:
Es Selanu alejkum ve, rahmetullahi ve berekatuhu.
Божјиот мир, милост и благослов нека бидат врз вас.
ПОЧИТУВАНИ ПРИСУТНИ
Вечерва е една голема ноќ, ноќта на благословениот месец Рамазан, додека заедничкиот ифтар е најголемиот и најубавиот миг, затоа што ифтарот ги обединува луѓето во нивните чувства, во нивните срца, во грижата еден за друг без разлика на расата, нацијата или верата.
Ифтарот го докажува божествениот концепт на Севишниот Алах, дека човекот е најубавото и најомилено Божјо дело и секоја тенденција да се омаловажува ова совршено Божјо дело е против Божјата волја и закон.
Затоа, ифтарот е најубав духовен момент на Рамазан кога после постот доаѓа љубовта за еден кон друг, блискоста еден со друг, зајакнување на мирот, солидарноста, благосостојба, грижата и идејата за среќен живот за сите.
Затоа, вашето присуство вечерва во овој скромен ифтар, на оваа ноќ, и на овој момент, даде смисла, намера и волја да се избегне злото, деструктивноста, непријателството меѓу луѓето, да се искорени сиромаштијата и скудноста и да му служиме еден на друг.
Како што вели Севишниот Алах во Светиот Куран:
„Помагајте си во добрина и побожност и немојте да си помагате во грев и непријателство“
Имам посебна чест во име на ИВЗ на РСМ и во мое лично име, да ви изразуваме благодарност за вашето многу искрено присуство, молејќи се на Семоќниот Алах да ни даде сила на верата, мудроста, храброста, издржливоста, прошката, мирот. , солидарноста, и да го отвориме патот за поздрава иднина со целосна среќа и љубов меѓу луѓето и народите во светот.
Ви благодарам и Алах да ве благослови.
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИВЗ на РСМ
РЕИСУЛ УЛЕМА
Х. ХФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ
***
SAYGIDEĞER HAZİRUN
Bu gece büyük bir gecedir, mübarek Ramazan ayının güzel bir gecesidir. Çünkü paylaşılan iftarlar, ırk, millet veya inanç gözetmeksizin insanları duygularında, kalplerinde en güzel bir ortamda birbirlerine yakınlaşmakta ve birleştirmektedir. İftar, Allah Teâlâ’nın ilâhî tasavvurunu, insanın Allah’ın en güzel ve en sevilen eseri olduğunu ve Allah’ın bu mükemmel eserini küçümseme eğilimlerinin, Allah’ın irade ve kanunlarına aykırı olduğunu ispatlamaktadır. Bu nedenle iftar, oruçtan sonra sevginin, yakınlığın, barışın, dayanışmanın, esenliğin, ilginin ve herkes için mutlu bir yaşam fikrinin oluştuğu çok muhteşem bir Ramazan ortamıdır. Dolayısıyla bu gece bu mütevazi iftarda, bu güzel iftar ortamında beraber bulunmamız, kötülükten, zulümden, insanlar arasındaki düşmanlıktan sakınmak, fakirliği, kıtlığı ortadan kaldırmak ve birbirimize hizmet etmek için büyük bir anlam, niyet ve irade sunmaktadır. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade buyurulmaktadır: “İyilikte ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” KMC İslam Dini Birliği adına ve şahsi adıma, burada bizimle beraber bulunduğunuz için size en samimi şükranlarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yüce Allah’tan bize iman, akıl, cesaret, tahammül, bağışlama gücü bahşetmesini, ve dünya halkları arasında tam bir barış, mutluluk ve sevgi ortamının tesis edilmesini ve daha sağlıklı bir geleceğin yolunu açmak için aramızdaki dayanışma hissini artırmasını niyaz ediyorum. Teşriflerinizden dolayı cümlenizden Allah razı olsun temennisiyle şükranlarımı sunuyorum.
KMC İSLAM DİNİ BİRLİĞİ BAŞKANI
REİS UL ULEMA H. HFZ. ŞAKİR EF. FETAİ
***
DEAR PRESENT
Tonight is an great night, the night of the blessed month of Ramadan, although the shared Iftar is the greatest and most beautiful moment, because the Iftar unites people in their feelings, in their hearts, in caring for each other regardless race, nation or faith.
Iftar proves God’s divine concept that man is the most beautiful and beloved work of God Almighty and any tendency to belittle this perfect work of God is against God’s will and law.
Therefore, Iftar is the prettiest moment of Ramadan when after fasting comes love for each other, closeness to each other, planting peace, solidarity, well-being, care and the idea of a happy life for everyone.
Therefore, your presence tonight in this modest iftar, in this beautiful moment of iftar, gave meaning, intention and willingness to avoid evil, destructiveness, enmity between people, to eliminate poverty, scarcity, and to be of service of each other.
As the great God says in the Holy Qur’an:
“Help each other in goodness and piety, and do not help each other in sin and enmity”
I have the special honor that on behalf of IRC of RNM and on my own behalf, we express our thanks for your very sincere presence, praying to the Almighty God to give us the power of faith, wisdom, courage, endurance, forgiveness, peace , solidarity to pave the way for a healthier future with full happiness and love among people and nations in the world.
Thank you and God bless you.
CHAIRMAN OF IRC of RNM
REISUL ULEMA
H.HFZ. SHAQIR EF. FETAI

Comments are closed.