Filloi paketimi dhe shpërndarja e mishit të kurbanit

(SHQ. МКД. TUR.)

Në ditën e dytë të festës së Kurban Bajramit, ka filluar procesi i shpërndarjes së mishit të kurbanave të dhuruar për nevojat e menzës së Medresesë Isa Beu. Komisioni i Kurbanave pranë BFI njofton besimtarët se prej sot, e dielë, 10.07.2022, ka filluar shpërndarja e organizuar e mishit të kurbanit nëpër myftinitë e vendit, prej ku do të ndahet tek të gjithë jetimat dhe skamnorët e vendin në bazë të listave të përpiluara paraprakisht nga këshillat e xhamive dhe myftinive.
***
Почна пакувањето и делењето на курбанското месо
На вториот ден од празникот Курбан Бајрам започна процесот на делење на месото од курбаните подарени за потребите на мензата на Иса Бег Медресата. КУрбанската комисија при ИВЗ ги известува верниците дека од денес, недела, 10.07.2022 година, започна организираното делење на курбанското месо во муфтиствата во земјава, од каде ќе се дели на сите сирачиња и сиромашни од земјава, според однапред составени списоци од советите на џамиите и муфтиствата.
***
Kurban etleri paketlenip dağıtımı başlandı
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İsa Bey Medresesi’nin kantininin ihtiyaçları için bağışlanan kurban etlerinin dağıtılma süreci başladı. İslam Birliği Riyaseti Kurban Komisyonu bugün, 10.07.2022 Pazar gününden itibaren ülkemizdeki yetimlere ve itiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, müftülükler aracılığıyla camiler ve müftülük meclisleri tarafından önceden hazırlanmış listelere göre kurban etinin organize dağıtımına başlandığını bildirdi.
***

Comments are closed.