FILLOI NDARJA E 25 TONELATAVE HURMA PËR QYTETARËT E VENDIT

Bashkësia Fetare Islame, respektivisht OH “HILAL” që vepron në suaza të saj vazhdon akcionin e saj edhe pas Ramazanit të bekuar. Sot nën koordinim të Kryetarit të saj Z. Fadil Ramadanit filloi ndarja e 25 TONELATAVE ose 25.000 kg të dhuratave në HURMA nga Mbretëria e Arabisë Saudite. Nga qendra së pari ju ndahet të gjitha Muftinive të BFI e RMV, e pastaj besimtarëve dhe qytetarëve në terren. Shprehim falënderimin e veçantë ndaj shtetit Saudit për këtë sasi të madhe dhuruar OH “Hilal” dhe kjo tregon në bashkpunimin e mirëfilltë dhe të sinqertë. Zoti i bekoftë.

Comments are closed.