Filloi aksioni humanitar i Bashkësisë Fetare Islame nëpërmjet OH Hilal

(Shq. Mkd. Tur)

Të enjten më 15 prill 2021, në ditën e tretë të Ramazanit, Bashkësia Fetare Islame, nëpërmjet Organizatës të saj Humanitare Hilal, filloi aksionin e madh të shpërndarjes së ndihmave humanitare, duke filluar nga Myftinia e Shkupit e cila në mënyrë të organizuar bëri shpërndarjen e paketave të ardhura si donacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakfit të Republikës së Turqisë.
Me këtë rast, para mediumeve nga vendi dhe jashtë, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në mënyrë simbolike e filloi këtë aksion të madh humanitar, në prezëncë të Myftiut të Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili, Kryetarit të Oh Hilal Fadil ef. Ramadani dhe anëtarë të tjerë të kabinetit të Reisit dhe të komisionit për shpërndarje të OH Hilal.
“Jemi në ditët kur çdo musliman duhet ta dëshmojë humanizmin, si një nga vlerat më të spikatura të besimit tonë” tha Reisul Ulemaja, duke shtuar më tej se: “Si Bashkësi Fetare Islame kemi marrë një vendim dhe do ta trajtojmë si një amanet të madh, që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të jemi prezent në sofrat e të gjithë skamnorëve dhe atyre që kanë nevojë.
Sot filluam me Myftininë e Shkupit dhe ky akcion, ky karavan humanitar do të vazhdojë gjatë ditëve në vijim dhe do të përfshin tërë teritorin e Maqedonisë së Veriut.”
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në emrin e tij personal dhe në emër të Bashkësisë Fetare Islame në RMV falënderoi Drejtorinë e Përgjithshme të Vakfit të Republikës së Turqisë si dhe të gjithë donatorët që nëpërmjet Bashkësisë Fetare Islame, gjegjësisht OH Hilal kanë vendosur që të jenë prezent në shtëpitë e atyre që kanë më së shumti nevojë.
Për sa i përket planifikimit të aksioneve në ditët në vijim, Kryetari i OH Hilal, Fadil ef. Ramadani tha se: “OH Hilal ka filluar këtë aksion në Myftininë e Shkupit e më pas ditëve në vijim do të jemi prezent në të gjitha 13 myftinitë e BFI. Aktualisht shpërndajmë pako që peshojnë rreth 20 kg, e në të cilat ka produkte ushqimore, dhuratë nga Drejtoria e Përgjithshme e Vakfit të Republikës së Turqisë. Planifikojmë që gjatë këtij aksioni të bëjmë shpërndarjen e 80 tonelatave ndihma apo 4000 paketave që vijnë nga ky donator, por edhe të produkteve tjera nga donatorë të tjerë.”
Edhe Myftiu i Myftinisë së BFI Shkup, Dr. Qenan ef. Ismaili, foli rreth këtij aksioni. “Pas një eksperience të gjatë në sferën e shpërndarjes së ndihmave humanitare, e pamë se mënyra më efikase dhe më e saktë, sidoemos në kushtet e pandemisë globale, është që këto ndihma të shpërndahen nga këshillat e xhamive apo imamët të cilët më së miri e njohin xhematin e tyre dhe e dijnë kush ka nevojë më shumë për të përfituar nga këto ndihma humanitare.
Andaj edhe sot vendosëm që në mënyrë të organizuar, sipas listave paraprakisht të përpiluara nga këshillat e xhamive dhe imamëve të bëhet shpërndarja e pakove, në mënyrë të barabarte, duke mos diskriminuar askend në baze të kombësisë së tyre.”
Myftiu i Shkupit gjithashtu paralajmëroi se aksionet humanitare do të vazhdojnë edhe më tej në tërë territorin e Myftinisë së Shkupit ku do të ndihmohen të gjitha ata që kanë nevojë, pa dallim nacionalitetit apo besimit, sepse siç theksoi Myftiu ef. Ismaili, “Myslimanet gjithmonë duhet të demonstrojnë humanizëm ndaj të gjithëve që kanë nevojë, qofshin ata myslimanë apo jo “.
Organizata Humanitare “Hilal” për çdo ditë do të jetë në terren gjatë gjithë muajit të Ramazanit, por edhe gjatë tërë vitit, me të vetmin qëllim: për t’u bërë krah i nevojtarëve, i varfanjakëve dhe i të gjithë njerëzve në nevojë.
Започна хуманитарната акција на Исламската Верска Заедница преку ХO Хилал
Во четвртокот, на 15 април 2021 година, на третиот ден од Рамазан, Исламската Верска Заедница, преку својата Хуманитарна Организација Хилал, ја започна големата акција на дистрибуција на хуманитарна помош, почнувајќи од Скопското Муфтиство која на организиран начин дистрибуираше пакети добиени како донација од Генерална Управа на Вакуфска Дирекција на Република Турција.
Во оваа прилика, пред медиумите од земјата и странство, Претседателот на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи симболично ја започна оваа голема хуманитарна акција, во присуство на скопскиот муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили, Претседателот на ХО Хилал Фадил еф. Рамадани и другите членови на Кабинетот на Реисот и советот за дистрибуција на ХО Хилал.
„Ние сме во деновите кога секој муслиман мора да докаже хуманизам, како една од најистакнатите вредности на нашата вера“, рече Реисул Улема и додаде: „Како Исламска верска Заедница донесовме одлука и ќе ја третираме како голем завет, дека за време на овој благословен месец Рамазан со хуманитарни дела да бидеме присутни на трпезите на сите сиромашни и на оние на кои им е потребна помош. „Денес оваа акција ја започнавме со Скопското Муфтиство, а овој хуманитарен караван ќе продолжи и во наредните денови и ќе ја покрие целата територија на Северна Македонија“.
Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во свое лично име и во име на Исламската Верска Заедница во РСМ, им се заблагодари на Генералната Управа на Вакуфска Дирекција на Република Турција и на сите донатори кои преку Исламската Верска Заедница, поточно ХО Хилал одлучија да бидат присутни во домовите на оние на кои им е најпотребно помош.
Во однос на планирањето на акциите во следните денови, Претседателот на ХО Хилал, Фадил еф. Рамадани рече: “ХО Хилал ја започна оваа акција во Скопското Муфтиство и во следните денови ќе бидеме присутни во сите 13 муфтиства на ИВЗ.
Во моментов дистрибуираме пакувања со тежина од околу 20 кг, во кои има прехранбени производи, подарок од Генералната Управа на Вакуфска Дирекција на Република Турција. За време на оваа акција планираме да дистрибуираме 80 тони помош или 4000 пакувања кои доаѓаат од овој донатор, но и други производи од други донатори“.
Муфтијата на Скопското Муфтиство на ИВЗ, Др. Ќенан еф. Исмаили, истотака се огласи за оваа акција. „По долгогодишно искуство во областа на дистрибуција на хуманитарна помош, видовме дека најефикасен и најпрецизен начин, особено во услови на глобална пандемија, е оваа помош да ја дистрибуираат советите на џамиите или имамите кои најдобро го знаат нивниот џемат и знаат кому му е најпотребно оваа хуманитарна помош.
Затоа, дури и денес, решивме на организиран начин, според списоците што ги составуваа однапред советите на џамиите и имамите, пакетите да бидат дистрибуирани подеднакво, без дискриминирање на никој врз основа на нивната националност “.
Скопскиот муфтија предупреди и дека хуманитарните акции ќе продолжат на целата територија на Скопското Муфтиство каде ќе им се помогне на сите на кои им е потребна, без оглед на национална или верска припадност, бидејќи како што рече Муфтија еф. Исмаили, „Муслиманите секогаш треба да ја демонстрираат хуманоста на сите кои имаат потреба, без разлика дали се муслимани или не“.
Хуманитарната Организација „Хилал“ ќе биде на терен секој ден во текот на месецот Рамазан, но и во текот на целата година, со единствена цел: да застане покрај сиромашните, и сите луѓе кои имаат потреба.
“Hilal” Yardım Kuruluşu aracılığıyla İslam Dini Birliği’nin insani yardım faaliyeti başladı
Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hibe ettiği kuru gıda yardımıyla, 15 Nisan 2021 Perşembe günü, Ramazan ayının üçüncü günü İslam Dini Birliği, “Hilal” Yardım Kuruluşu aracılığıyla, Üsküp Müftülüğü’ne ilk bağış kolilerinin teslim edilmesi suretiyle, büyük bir insani yardım kampanyası başlattı.
Bu vesileyle, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı H. Hfz. Şakir ef. Fetai; Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, “Hilal” YK Başkanı Fadil ef. Ramadani ve Reis-ul Ulema Kabinesinin diğer üyeleri ve “Hilal” YK Dağıtım Komisyonu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, yurt içi ve yurt dışı basına yapmış olduğu selamlama konuşmasında, bu büyük insani yardım faaliyetinin sembolik olarak başladığını ifade etti.
Reis-ul Ulema Fetai, “İnancımızın en önemli değerlerinden biri olarak, her Müslümanın insani yardım severlik duygularını kanıtlaması gerektiği günlerdeyiz. İslam Birliği olarak bu mubarek Ramazan ayında gerçekleştireceğimiz insani yardım faaliyetlerimizle, fakirlerin ve yardıma muhtaç olanların sofralarında bulunmanın gururunu yaşamaktayız. Bugün Üsküp Müftülüğü ile başlattığımız bu insani yardım faaliyetini önümüzdeki günlerde, Kuzey Makedonya’nın tamamını kapsayacak şekilde sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, yaptıkları büyük katkılarından dolayı, şahsi ve İslam Dini Birliği mensupları adına, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkürlerini sundu ve “Hilal” YK aracılığıyla bu yardımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacağını belirtti.
Önümüzdeki günlerde yapılacak faaliyetlerin planlanması ile ilgili olarak “Hilal” YK Başkanı Fadıl ef. Ramadani, “Hilal” YK, bu faaliyetin Üsküp Müftülüğü ile başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde İslam Dini Birliği’nin 13 müftülüğüne yardım kolilerinin ulaştırılacağını ifade etti.
Ramadani, “Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hibe olarak gönderilen 20 kg ağırlığındaki gıda kolilerinin şu anda dağıtımını yapıyoruz. VGM tarafından gönderilen toplam 80 ton, ya da 4000 koli gıda yardımı yanısıra, diğer bağışçılardan da başka ürünler dağıtmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.
Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili de bu insani yardım faaliyetiyle ilgili şunları ifade etti: “İnsani yardım dağıtımı alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübemizin ardından gördük ki, özellikle küresel bir pandemi ortamında en etkili ve en doğru yol, bu yardımı, cemaatini en iyi tanıyan cami imamları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyoruz. Bu nedenle, cami imamları ve cami meclislerinin önceden hazırlamış olduğu listelere göre, hiç kimsenin milli mensubiyetine bakmaksızın ve ayrımcılık yapmadan, bu yadım kolilerinin adil bir biçimde dağıtılması gerektiğine karar verdik.”
İsmaili ayrıca, insani yardım faaliyetlerinin Üsküp Müftülüğü’nün kapsadığı alanda devam edeceğini ve milli veya dini mensubiyetine bakılmaksızın, ihtiyacı olan herkese yardım edileceğini dile getirdi. İsmaili, “Müslüman olsun veya olmasın, ihtiyacı olan herkese karşı her zaman insani yardım severlik duygularımızı göstermeliyiz.”
İnsani yardım kuruluşu “Hilal”in tek amacı, hem Ramazan ayı boyunca hem de yıl boyunca yoksulların ve yardıma muhtaç kişilerin yanında olmaktır.

Comments are closed.