Fakulteti teologjik pranë Universitetit Kırklareli realizoi simpozium

Më date 14-15 Maj 2022 Fakulteti teologjik pranë Univerzitetit Kırklareli realizoi simpozium ndërkombëtar me temë: “Shkenca, dituria dhe urtësia në gjeografinë e Rumelisë përgjatë histories”. Në simpoziumin ku morën pjesë shumë shkencëtarë dhe akademikë të cilët janë ekspertë të kësaj fushe nga Turqia dhe vendet e Ballkanit, u prezantuan kumtesa dhe u zhvilluan diskutime për tema si fondacionet(vakëfet), medresetë, edukimi fetar, ulematë islam, bashkësitë fetare, shoqatat, artet dhe arkitektura turko-islame dhe jeta fetare në Rumeli. Në këtë simpozium, duke përfaqësuar Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë, ligjëruesi i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, Dr. Mumin OMEROV mori pjesë me kumtesën e tij të titulluar “Kultura e mevludit në dritën e dokumenteve të vakëfit nga osmanët deri më sot në Maqedoninë e Veriut”. Si Bashkësi Islame, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për Fakultetin Teologjik të Universitetit Kırklareli si organizator i Simpoziumit për këtë mundësi.
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sempozyum Düzenledi
14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından“Tarih boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfan ve Hikmet”konulu Uluslararası bir sempozyumdüzenlendi. Türkiye va Balkan ülkelerinden konuyla ilgili ihtisas sahibi olan çok sayıda bilim adamı ve akademisyenlerin katıldğı sempozyumda Rumeli’de vakıflar, medreseler, din eğitimi, ulema, dini cemaatler, dernekler, Türk-İslam sanatları ve mimarisi ile dini hayat gibi konularda tebliğler sunulup müzakereler yapıldı. Bu sempozyumda Makedonya İslam Dini Birliği’ni temsilen Üsküp İslami Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mumin OMEROV, “Kuzey Makedonya’da Osmanlıdan Günümüze Vakfiyeler Işığında Mevlid Kültürü” adlı bildiriyle bu sempozyuma katılmıştır. İslam Birliği olarak bu fırsatı verdikleri için Sempozyumu düzenleyen taraf olarak Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine şükranlarımızı sunarız.
Теолошкиот факултет на Универзитетот Киркларели организираше симпозиум
Меѓународен симпозиум на тема “Науката, мудроста и мудроста во румелиската географија низ историјата“ беше организиран од Теолошкиот факултет на Универзитетот Киркларели од 14 до 15 мај 2022 година. На симпозиумот на кој присуствуваа голем број научници и академици кои се експерти по оваа област од Турција и балканските земји, беа презентирани трудови и дискутирани на теми како што се фондации, медреси, веронаука, улеми, верски заедници, здруженија, турско-исламски уметност и архитектура и верскиот живот во областа наречена Румелиja. На овој симпозиум, со своето учество на овој симпозиум, Др. Мумин ОМЕРОВ предавач на Факултетот за исламски науки во Скопје, преставуваше Исламската Верска Заедница Македонијасо својот труд насловен како „Мевлидската култура во светлината на вакфиите од Османлиите до денес во Северна Македонија“. Како Исламска Верска Заедница, сакаме да ја изразиме нашата благодарност до Теолошкиот факултет на Универзитетот Киркларели, организатор на Симпозиумот што ни овозможи учество и на нашиот преставник.

Comments are closed.