Efendi Veseli vizitoi xhematin boshnjak në f. Vodovrati – Gradsko

(Shq. Мкд)

Delegacioni i Bashkësisë Fetare Islame në përbërje të H. Muhamer ef. Veseli, Drejtor i Agjencionit për Hallall Standard dhe z. Driton Dikena, Drejtor i Shërbimit të Vakufit pranë Rijasetit të BFI- së, të shoqëruar nga z. Erdal Tefikov, Sekretari i Muftinisë së BFI – Veles, në vazhdimësi të aktiviteteve të Rijasetit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit qëndruan në fshatin Vodovrati të Komunës Gradsko, ku ishin të mirëpritur nga Imami Shefko ef. Zecoviq, Këshilli i xhamisë dhe xhemati i xhamisë.
Pas vaizit të mbajtur nga Ef. Veseli në gjuhë Maqedone, i cili njëherit priu edhe në falje të namazit të drekës, më pas delegacioni i BFI realizoi edhe takim me xhematin në prani të imamit të fshatit Efendi Shefko, ku delegacioni I BFI u njoftuan reth organizimit të jetës fetare islame, si dhe problemet me të cilat ballafaqohen muslimanët e rethinës.
Vlen të theksohet se Xhamia e f. Vodovrati konsiderohet si xhami qendrore e mbi 110 familjeve muslimane boshnjake të fshatrave Vodograd, Viniçani dhe Loke si dhe të mbi 60 familjeve muslimane Rome të lagjes Stopanstvo të Qytetit Gradsko si mungesë e varrezave muslimane në Gradsko.
Vizita e xhamive dhe xhemateve në vendbanimet ku banorët muslimanë janë pakica dhe njoftimi me hallet e tyre dhe organizimin e jetës fetare në këto vise, ndikon në ngritjen e moralit dhe vetëdijës tek këta banorë, se Bashkësia Fetare Islame, ashtu siç u paralajmërua në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit nga Kryetari I BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai do të jetë prezente në çdo cep dhe xhami të vendit tonë.
Ne fotografitë e ilustruara shihet xhamia e vjetër dikur dhe tani pas remetimit që i është bërë asaj në vitin 1991, me kontributin të vetë xhematit i cili gjithmonë ka pasë iman të paluhatur në besimin e Allahut Fuqiplotë, e kjo flet shumë për ta, të cilët edhe pse të pakët në numër, kanë mbajtur me fanatizëm besimin e të parëve të tyre dhe vazhdojnë ta përçojnë edhe tek breznitë që vijnë nga pas.
Ефенди Весели го посети Бошначкиot џемаат во село Водигради – Градско
Делегацијата на Исламската Верска Заедница составена од Х. Мухамер еф. Весели, Директор на Агенцијата за Халал Стандард и г. Дритон Дикена, Директор на Вакуф-службата при Ријасетот на ИВЗ, придружуван од г. Ердал Тефиков, Секретар на Мѕфтиството ИВЗ – Велес, во продолжение на активностите на Ријасетот за време на светиот месец Рамазан престојуваше во селото Водигради, општината Градско, каде ги пречека имамот Шефко еф. Зекови, џамискиот совет и џамискиот џемаат.
По проповедта што ја одржа Еф. Весели на македонски јазик, кој исто така ја водеше пладневната молитва, делегацијата на ИВЗ се сретнаа со џемаатот во присуство на селскиот имам Ефенди Шефко, каде делегацијата на ИВЗ беше информирана за организацијата на исламскиот верски живот, како и за проблемите со кои се соочуваат муслиманите на овој регион.
Вреди да се напомене дека џамијата на село Водиград се смета за централна џамија на над 110 Бошначки муслимански семејства во селата Водиград, Виничани и Локе, како и на над 60 ромски муслимански семејства во населбата Стопанство во градот Градско поради недостаток на муслимански гробишта во Градско.
Посетата на џамиите и џематите во населени места каде што муслиманските жители се малцинство, и запознавање со нивните грижи и организирање на верскиот живот во овие области, го подига моралот и свеста кај овие жители, дека Исламската Верска Заедница, како што предупредуваше на почетокот на светиот месец Рамазан, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ќе биде присутен во секоја џамија во нашата земја.
Илустрираните слики ја прикажуваат старата џамија некогас и сега по реновирањето, што и беше направено во 1991 година, со само придонес на самиот џемаат кој отсекогаш имало непоколеблива вера во Семоќниот Алах, и ова зборува многу за нив, кои иако малку на број, тие фанатично ја одржуваат верата на своите предци и продолжуваат да ја негуваат и пренесуваат на идните генерации.

Comments are closed.