[:al]Edukimi dhe Arsmimi e vetmja dritë e ardhmerisë sonë[:]

[:al]

Me datën 06.04.2017 këshilli edukativo-arsimorë pran SHMI “Medresesë Isa Beu” mbajti mbledhjen e rregullt për tremujorshin e pare të gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollorë 2016/17. Këshillin edukativo arsimorë e nderoi edhe pjesëmarrja e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame, Reisul Ulema Haxhi Sulejman efendi Rexhepi. Mbledhja filloi me leximin e disa ajeteve Kur’anore, pastaj drejtori i Medresesë Prof. Ibrahim Idrizi paraqiti rendin e ditës, dhe pastaj raportuan kujdestarët e klasave rreth suksesit dhe sjelljes së nxënësve si edhe kordinatoret e paraleleve te shtrira te Medresese Isa Beu ne Gostivar,Tetove, Shkup dhe asaj te djemeve ne Shtip. Më në fund Reisul Ulemaja mori fjalën i përshëndeti të pranishmit dhe ju dëshiroj suksese në punën e tyre dhe duke dhënë porosi që të jemi sa më të përpiktë në punën tonë të cilën po e bëjmë. Medreseja si institucion edukativo arsimorë i BFI ka rolin e saj të rëndësishëm në vendin tone, andaj ta ruajmë autoritetin e medresesë, me ruajtjen e autoritetit të medresesë ruhet autoriteti jonë.
 [maxgallery id=”5751″]

[:]

Comments are closed.