Drejtuar: Muftinive të BFI-së në RMV

Drejtuar: Muftinive të BFI-së në RMV

Lënda: Masat mbrojtse gjatë faljes së namazeve nëpër xhami.

До: ​Муфтиства на ИВЗ во РСМ
Предмет: ​Заштитни мерки за обавување на намазот во џамија.

Të nderuar,
Rijaseti i BFI-së në RMV, me rastin e rihapjeve të xhamive e me qëllim që të ruhet shëndeti i njerëzve dhe të parandalohet përhapja e virusit Kovid 19, solli masat e më poshtme, të cilat duhet të implementohen në çdo xhami:

– Dezinfektimi i xhamive;
– Mbajtja e patjetërsueshme e maskave;
– Pastrimi i duarve me dezinfektant para hyrjes së xhamive ose mbajtja e dorëzave;
– Çdo besimtar me vete të ketë sexhade personale;
– Sa më tepër të shfrytëzohen oborret e xhamive për faljen e namazeve;
– Të ruhet distanca fizike sa më shumë që është e mundur mes xhematit;
– Ndalohet qëndrimi në grupe para ose pas faljeve të namazeve në ambientet e xhamisë;
– Ligjeratat fetare të mos jenë më të gjata se 10 min.
– Abdesti të merret në shtëpi – abdes-hanet dhe toaletet do të jenë të mbyllura;
– Maksimalisht të largohemi nga përshendetjet me kontakte fizike.

Me respekt,

Reisul-Ulema i BFI-së në RMV
H. Sulejman ef. Rexhepi

До: ​Муфтиства на ИВЗ во РСМ
Предмет: ​Заштитни мерки за обавување на намазот во џамија.

Почитувани,
Ријасетот на ИВЗ во РСМ, по повод на отворање на џамиите и со цел за заштита на здравјето на луѓето како и спречување на ширење на вирусот Ковид 19, ги донесе долунаведените мерки, кои треба да се спроведат во секоја џамија:​

– Дезинфекција на џамии;​
– Задолжително носење маска;​
– Чистење раце со средство за дезинфекција при влезот во џамијата или да се носи ракавици;​
– Секој верник треба да има лично сеџаде;​
– Што повеќе да се користат дворовите на џамиите за обавување на молитвите;​
– Да се одржи физичката дистанца колку што е можно повеќе, меѓу верниците;​
– Забрането е престој во групи пред или по обавување на молитвите во џамијата;​
– Верските предавања не треба да траат подолго од 10 минути.​
– Абдест да се зема дома – абдесхањата и тоалетите ќе бидат затворени;​
– Максимално да се избегнат поздравите со физички контакт.
Со почит,
​Реисул-Улема на ИВЗ во РСМ
​ Х. Сулејман еф. Реџепи

Comments are closed.