DREJTORI GJENERAL I VAKUFEVE TË TURQISË VIZITOI REISUL ULEMANË

(SHQ. TR. МКД. ENG)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të martën më 26.10.2021 priti në zyrën e Rijasetit të BFI Drejtorin Gjeneral të Vakëfeve nga Republika e Turqisë, z. Burhan Ersoj të shoqëruar nga znj. Shengjyl Konxhagjyl zëvendës Drejtore e sektorit për vepra dhe ndërtime artistike, z. Akif Solmaz – inxhinier ndërtimtarie dhe z. Abdullah Bekirli, zëvendës Shef i Kabinetit.
Në këtë takim Reisul Ulemanë e shoqëronte: Myftiu i Myftinisë së BFI – Shkup, Dr. Qenan ef. Ismaili, Sekretari Gjeneral i BFI H. Irsal ef. Jakupi, Drejtori i Sektorit për marrëdhënie me Republikën e Turqisë, Prof. Nizam Reshit, Drejtori i Sektorit të Diasporës, Dr. Selver ef. Xhemaili dhe referenti i sektorit Arkivues në BFI, Dr. Mumin Omerov.
Fillimisht Reisul Ulema u dëshiroi mirëseardhje mysafirëve të çmuar nga Republika e Turqisë, duke thënë se kjo vizitë e nderon jo vetëm Bashkësinë Fetare Islame në RMV, por të gjithë muslimanët që jetojnë në këtë nënqiell. Më pas Reisul Ulemaja u shpjegoi funksionimin e Bashkësisë Fetare Islame në tërësi dhe më pas u foli rreth pronave të vakëfit me të cilat disponon për momentin BFI e RMV-së.
Reisul Ulemaja gjithashtu i njoftoi mysafirët edhe me pronat të cilat së fundit i janë kthyer BFI, siç janë Kapan Hani, Bezisteni dhe Kinemaja e vjetër, si dhe për pronat për të cilat janë në proces e sipër të denacionalizimit. BFI për momentin po bën gjithçka që ti kthen të gjitha pronat e nacionalizuara padrejtësisht nga sistemi monist gjatë shekullit të kaluar, me qëllim që të krijon kushte më të volitshme për zhvillimin dhe avancimin e islamit në këto troje.
Nga ana e tij , Drejtori Gjeneral i Vakëfit të Republikës së Turqisë z. Burhan Ersoj falënderoi Kryetarin e BFI-së, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetain për pritjen e ngrohtë dhe vëllazërore. Ai vlerësoi lartë punën e BFI, në organizimin e jetës fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe në mirëmbajtjen e vakëfeve, të cilat janë një burim i pashtershëm të mirash në zhvillimin dhe avancimin e organizimit të jetës fetare islame në vend. Ai më pas ndau eksperiencat e Institucionit të cilin ai e drejton në mirëmbajtjen e vakëfe në Republikën e Turqisë, metodat dhe praktikat të cilat fare mirë mund të aplikohen edhe në vendin tonë, me qëllim të avancimit dhe shtimit të pasurisë së vakëfit, e cila në vazhdimësi do të gjeneronte të ardhura të cilat më pas do të shëndroheshin në vakëf të ri.
Poashtu gjatë bisedës, Reisul Ulemaja informoi edhe për ecurinë e projekteve të cilat janë në realizim e sipër si dhe për projektet e përbashkëta mes BFI dhe Drejtorisë së Vakëfeve të Turqisë.
Në fund të takimit, të dyja palët këmbyen dhurata simbolike.
Sipas protokollit të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, mysafirët e lartë nga Turqia janë në një vizitë tre ditore në vendin tonë, me ç’rast do të kenë mundësi të vizitojnë disa myftini të vendit, siç janë Myftinia e Shkupit, e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Strugës, Ohrit dhe e Manastirit.
****
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ REİS UL ULEMAYI ZİYARET ETTİ
KMC İDB Reisul Uleması H. Hfz. Şakir ef. Fetai, 26.10.2021 tarihinde Salı günü, TC Vakıflar Genel Müdürü Sn. Burhan Ersoy beyefendiyi, kendilerine eşlik eden Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkan V. Şengül Kocagül, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Abdullah Balkarlı, ve İnşaat Mühendisi Mimar Akif Solmaz’ı Riyaset makamında kabul etti.
Bu görüşmede Reis ul Ulema Fetai’ye İDB Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili, Genel Sekreter H. İrsal ef. Yakupi, Türkiye ile İlişkiler Daire Başkanı Nizam Reşit, Diaspora Daire Başkanı Dr. Selver ef. Cemaili ve İDB Arşiv Sorumlusu Dr. Mümin ef. Omerov eşlik etti.
Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Reisul Ulema Fetai, sözkonusu ziyaretin sadece İDB’yi değil, bütün Makedonya müslümanlarını gururlandırdığını ifade etti. Reis ul Ulema IDB’ nin faliyetleri hakkında genel bilgiler arzettikten sonra Riyasetin mülkiyetinde olan taşınmaz vakıf malları hakkında da bilgiler sundu. Ayrıca Üsküp çarşısında en son iade edilen vakıf taşınmazları tarihi Kapan Han, Bezisten, Eski Sinema ve iade prosedürleri devam eden vakıf taşınmazlarıdan da bahsetti. IDB’nin, ülkemizde dini hayatın gelişmesi için büyük rolü olan vakıf taşınmazların iadesi için büyük bir mücadele verdiğini dile getirdi.
TC Vakıflar Genel Müdürü Sn. Burhan Ersoy, dostane karşılamalarından dolayı Reis ul Ulema’ya dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. IDB’nin gayreti ve çalışmalarını takdirle değerlendirdikten sonra bu vakıfların dini hayatın gelişmesi noktasında önemli kaynaklardan olduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinde vakıflarla ilgili tecrübelerini paylaşıp benzer yöntem ve metodların K. Makedonya’ daki vakıflarda da başarıyla uygulanabileceğini ifade etti.
IDB protokolü gereğince misafir heyet, üç gün boyunca Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Kırçova, Struga, Ohri ve Manastır Müftülüklerine ziyaretler gerçekleştirecektir.
***
РЕИСУЛ УЛЕМА ГО ПРЕЧЕКА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ВАКУФОТ НА ТУРЦИЈА
Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во вторник, 26 октомври 2021 година, во седиштето на Ријасетот на ИВЗ го прими Генералниот Директор на Дирекцијата на Вакафот на Република Турција, г. Бурхан Ерсој, придружуван од г.ѓа. Шенгил Конџаѓил – Заменик Директор на секторот за уметнички дела и градби, г. Акиф Солмаз – градежен инженер и г. Абдула Бекирли, заменик-шеф на кабинетот.
На оваа средба Реисул Улема беше придружуван од: Скопскиот Муфтијата Др. Ќенан еф. Исмаили, Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Ирсал еф. Јакупи, управителот на Секторот за односи со Република Турција, проф. Низам Решит, Директор на Секторот за Дијаспора, др. Селвер еф. Џемаили и референтот на Архивскиот сектор во ИВЗ, г. Мумин Омеров.
Реисул Улема на почетокот им посака добредојде на ценетите гости од Република Турција, велејќи дека оваа посета не ја радува само на Исламската Верска Заедница во РМВ, туку и сите муслимани кои живеат во ова држава.
Реисул Улема потоа го објасни функционирањето на Исламската Верска Заедница во целина, а потоа зборуваше за својствата на вакафот со кој моментално располага ИВЗ на РСМ.
Реисул Улема ги информираше гостите и за имотите кои неодамна се вратени на ИВЗ како Капан Ан, Безистен и Старото Кино, како и за имотите за кои се во процес на денационализација. ИВЗ во моментов прави се што е можно да ги врати сите имоти неправедно национализирани од монистичкиот систем во текот на минатиот век, за да создаде поповолни услови за развој и унапредување на исламот во ова место.
Од своја страна, Генералниот Директор на Вакафот на Република Турција, г. Бурхан Ерсој му се заблагодари на Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи за топлиот и братски дочек. Тој ја пофали работата на ИВЗ во организирањето на верскиот живот во Република Северна Македонија како и во одржувањето на вакафските имоти, кои се неисцрпен извор на придобивки во развојот и унапредувањето на организацијата на исламскиот верски живот во земјата. Потоа ги сподели искуствата на институцијата која ја предводи во одржувањето на вакафот во Република Турција, методите и практиките кои многу добро можат да се применат кај нас, со цел унапредување и зголемување на богатството на вакафот, кое во континуитет би генерирал приход кој потоа би се трансформирал во нов вакаф.
Во текот на разговорот, Реисул Улема информираше за напредокот на проектите кои се реализираат како и за заедничките проекти помеѓу ИВЗ и Дирекцијата за Вакуф на Република Турција.
На крајот од средбата двете страни разменија симболични подароци.
Според протоколот на Исламската Верска Заедница на РСМ, високите гости од Турција се во тридневна посета на нашата земја, во кој случај ќе имаат можност да посетат некои муфтиства, како што е Муфтиството на Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид и Битола.
***
THE GENERAL DIRECTOR OF TURKEY VAKUFS VISITS REISUL ULEMA
On Tuesday, October 26, 2021, the President of the Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai received in the office of the IRC Presidency (Rijaset), the General Director of Waqfs from the Republic of Turkey, Mr. Burhan Ersoj, accompanied by Mrs. Shengjyl Konxhagjyl – Deputy Director of the Sector for Art Works and constructions, Mr. Akif Solmaz – civil engineer and Mr. Abdullah Bekirli, Deputy Chief of Staff.
In this meeting Reisul Ulema was accompanied by: Mufti of the Muftini of IRC – Skopje, Dr. Qenan ef. Ismaili, General Secretary of IRC H. Irsal ef. Jakupi, Director of the Sector for Relations with the Republic of Turkey, Mr. Nizam Reshit, Director of the Diaspora Sector, Dr. Selver ef. Xhemaili and the clerk of the Archiving sector in IRC, Mr. Mumin Omerov.
Reisul Ulema initially welcomed the esteemed guests from the Republic of Turkey, saying that this visit honors not only the Islamic Religious Community in RNM, but all Muslims living in this country. Reisul Ulema then explained the functioning of the Islamic Religious Community as a whole and then talked about the properties of the waqf that the IRC of RNM currently has at its disposal.
Reisul Ulema also informed the guests about the properties that have recently been returned to the IRC, such as Kapan Han, Bezisten and the Old Cinema, as well as about the properties for which they are in the process of denationalization.
The IRC is currently doing everything possible to return all the properties unjustly nationalized by the monist system during the last century, in order to create more favorable conditions for the development and advancement of Islam in these lands.
On his part, the General Director of the Waqf of the Republic of Turkey, Mr. Burhan Ersoj thanked the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai for the warm and fraternal reception. He praised the work of the IRC in organizing religious life in the Republic of Northern Macedonia as well as in maintaining waqfs, which are an inexhaustible source of benefits in developing and advancing the organization of Islamic religious life in the country. He then shared the experiences of the Institution which he leads in the maintenance of waqf in the Republic of Turkey, methods and practices which can very well be applied in our country, in order to advance and increase the wealth of the waqf, which in continuity would generate income which would then be transformed into a new waqf.
Also during the conversation, Reisul Ulema informed about the progress of the projects that are being implemented as well as the joint projects between IRC and the Directorate of Waqf of Turkey.
At the end of the meeting, both sides exchanged symbolic gifts.
According to the protocol of the Islamic Religious Community of RNM, the guests from Turkey are on a three-day visit to our country, in which case they will have the opportunity to visit some muftinies of the country, such as the Muftiny of Skopje, Tetovo, Gostivar, Kichevo, Struga, Ohrid and Bitola.

Comments are closed.