DR. NASËR MUHAMED ARIF VIZITON MIFTININË E KUMANOVËS

(SHQ. ENG.)

Muftininë e Bashkësisë Fetar Islame në Kumanovë konform programit të BFI e RMV e vizitoi i dërguari special i Kryetarit të Këshillit botëror të Bashkësive islame me seli në Ebu Dhabi nga Emiratet e Bashkuara Arabe Prof. Dr.Muhamed Arif, i cili gjendet për vizitë BFI-së në RMV, i shoqëruar nga Drejtori për marrëdhënie me botën arabe në BFI H.Ismet ef.Ademi dhe drejtori i Sektorit Fetaro-Arsimor pranë BFI-së Prof.Jusuf Zimeri.
Mysafiri u prit nga Muftiu i Muftinisë së Kumanovës h.Abedin ef.Imeri me operativën e tij. Në këtë vizitë mysafiri u informua për punën dhe aktivitetet si dhe nevojat të cilët e preokupojnë Muftininë e Kumanovës.
Muftiu h.Abedin ef. Imeri në emër të Muftinisë së Kumanovës e falënderoi mysafirin e nderuar për vizitën e bërë Muftinisë së Kumanovës, me shpresë se kjo nuk do të jetë vizita e fundit, dhashtë Zoti që kjo vizitë të jetë një fillim i bashkëpunimit tonë për të mirën e Musimanëve në këto troje.
***
DR. NASR MUHAMMAD ARIF VISITS THE MUFTINI OF KUMANOVO
The Mufti of the Islamic Religious Community in Kumanovo, in accordance with the IRC of RNM agenda, was visited by the special envoy of the President of the World Council of Islamic Communities based in Abu Dhabi from the United Arab Emirates Prof. Dr. Muhamed Arif, who is visiting the IRC of RNM, accompanied by the Director for relations with the Arab world at IRC H. Ismet ef. Ademi and the Director of the Religious and Educational Sector at Rijaset of IRC Prof. Jusuf ef. Zimeri.
The guest was received by the Mufti of the Muftiny of Kumanovo H. Abedin ef. Imeri with his employs. In this visit, the guest was informed about the work and activities as well as the needs that preoccupy the Muftiny of Kumanovo.
Mufti H. Abedin ef. Imeri, on behalf of the Muftiny of Kumanovo, thanked the honored guest for the visit to the Muftiny of Kumanovo, hoping that this will not be the last visit, God willing, that this visit will be the beginning of our cooperation for the benefit of the Muslims in these lands.

Comments are closed.