DR NASËR MUHAMED ARIF VIZITOI PARALELEN E VAJZAVE NË SHKUP

( SHQ. МКД. ENG.)

Të martën më 15.11.2022, Prof Dr. Nasir Muhammed Arif, i dërguari special i Kryetarit të Këshillit Botëror të Bashkësive islame me seli në Ebu Dhabi, ekselenca e tij Dr. Alij En Nuajimi, vizitoi Paralelen e shtrirë të vajzave në Shkup e cila është pjesë e Medresesë Isa Beu.
Mysafiri i lartë gjatë kësaj vizite u shoqërua nga Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai së bashku me myftinj dhe drejtorë të sektorëve të rijasetit të BFI si dhe nga Drejtori i Medresesë Isa Beu.
Pas një shëtitje në këmbë nëpër Çarshinë e vjetër në Shkup, ata vizituan Kompleksin Kapan An, ku edhe është e vendosur Paralelja e shtrirë e vajzave – Shkup, ku u pritën nga përgjegjësja dhe stafi edukativo arsimor i kësaj paralele. Më pas u vizituan të gjithë klasat, me çrast, mysafiri i çmuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe u njoftua me funksionimin dhe procesin edukativo arsimor të kësaj paraleleje.
***
Д-Р НАСИР МУХАМЕД АРИФ ЈА ПОСЕТИ ПАРАЛЕЛКАТА ЗА ДЕВОЈКИ ВО СКОПЈЕ
Во вторник на 15.11.2022 година, проф.д-р. Насир Мухамед Ариф, специјалниот пратеник на Претседателот на Светскиот Совет на Исламските Заедници со седиште во Абу Даби, неговата екселенција Др. Алиј Ен Нуаџими, ја посети продолжената Паралелка за девојчиња во Скопје, која е дел од Иса Бег Медресата.
Високиот гостин при оваа посета беше придружуван од Поглаварот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи заедно со муфтии и директори на сектори во Ријасетот на ИВЗ, како и Директорот на Иса Бег Медреса.
По кратка прошетката низ старата скопска чаршија, тие го посетија Комплексот Капан Ан, каде се наоѓа продолжената Паралелка за девојки – Скопје, каде што беа пречекани од одговорните и воспитниот кадар на оваа паралелка. Потоа беа посетени сите училници, а драгоцениот гостин од Обединетите Арапски Емирати беше информиран за функционирањето и образовниот процес на оваа паралелка.
***
DR NASİR MUHAMED ARIF VISITED THE GIRLS’ PARALLEL IN SKOPJE
On Tuesday 15.11.2022, Prof. Dr. Nasir Muhammed Arif, the special envoy of the President of the World Council of Islamic Communities based in Abu Dhabi, His Excellency Dr. Alij En Nuajimi, visited the extended Parallel for girls in Skopje, which is part of the Isa Bei Madrasah.
The high guest during this visit was accompanied by the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai together with mufties and directors of the Rijaset sectors of IRC as well as the Director of Isa Bey Madrasah.
After a walk through the old Bazaar in Skopje, they visited the Kapan An Complex, where the Girls’ extended Parallel – Skopje is located, where they were welcomed by the management and the educational staff of this parallel. After that, all the classes were visited, and the precious guest from the United Arab Emirates was informed about the operation and educational process of this parallel.

Comments are closed.