Doli nga Shtypi Kolona ZANI I NALTË – 1923-1939

ZANI I NALTË

ZANI I NALTE, botim i Komunitetit Shqiptar të Shqipërisë, Bashkësisë Fetare Islame në RM dhe Bashkësisë Islame të Kosovës.

Të gjithë të interesuarit këtë botim mund ta gjejnë në hapësirat e Rijasetit të BFI në RM, si dhe nëpër Myftinitë e vendit.

Çmimi 70 euro (ose në kundërvlerë të këtioj çmimi)

Comments are closed.