Delegacioni i Ramazanit vizitoi Myftininë e Gostivarit

(Shq. Mkd. Eng. Tur)

Delegacioni i Ramazanit sipas agjendës së vet, vendosi që xhumanë e dytë të Ramazanit, gjegjësisht më 23.04.2021, ta vizitojë Myftininë e Gostivarit, ku mbi 25 anëtarë të tillë nga delegacionet e Rijasetit, Fakultetit të Shkencave Islame dhe Medresesë Isa Beu i bënë vizitën zyrtare për hirë të muajit të Ramazanit në Myftininë e Gostivarit, me në Krye Myftiun e nderuar H. Sabahduin ef. Zendeli si dhe bashkëpunëtorët e tij, duke dëshmuar se në këtë Myftini vërtetë ka një organizim të lartë, në shërbim të besimtarëve muslimanë dhe të Islamit në përgjithësi.

Siç ishte paraparë me protokolin e Myftinisë, pjestarët e delegacionit të ramazanit u shpërndanë nëpër gjitha xhamitë e teritorit të Myftinisë së Gostivarit, e cila ka shtrirje në tre komuna: Gostivarit, Mavrorë-Rostushe dhe atë të Vrapçishtit, ku edhe u mbajtën ligjeratat fetare dhe iu prij xhematit në faljen e namazit të Xhumasë.

Edhe pse Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, nuk ishte prezent në këtë vizitë, për shkak të udhëtimit të tij zyrtar jashtë shtetit, pjestarët e delegacionit përcollën mesazhin dhe selamet e Reisul Ulemasë tek të gjithë besimtarët e kësaj Myftinie.

Paraprakisht, një ditë më herët, të Enjten, kјо Myftini në bashkëpunim me OH Hilal bëri shpërndarjen e organizuar të 400 paketave me ndihma humanitare për të gjithë nevojtarët që gravitojnë në këtë Myftini, sipas listave të përpiluara paraprakisht nga këshillat e xhamive.

 

 

Рамазанската делегација го посети Муфтиството на ИВЗ Гостивар

 

 

Рамазанската делегација според својата агенда, одлучи вториот петок на Рамазан, односно на 23.04.2021 година, да го посети Гостиварското Муфтиство, каде над 25 членови од делегациите на Ријасетот, Факултетот за Исламски Науки и Иса Бег Медресаата, беа на службена посета во чест на месецот Рамазан, Во Муфтиството на ИВЗ Гостивар, предводена од почесниот Муфтија Х. Сабахдуин еф. Зендели, како и неговите соработници, докажувајќи дека во ова Муфтиство навистина постои висока организација, во служба на муслиманските верници и на исламот воопшто.

Како што е предвидено со протоколот на муфтиството, членовите на Рамазанската делегација беа распределени во сите џамии на територијата на Муфтиството на ИВЗ Гостивар, која се протега во три општини: Гостивар, Маврово-Ростуше и Врапчиште, и каде одржаа религиозни предавања и го водеа џематот за време на Петочната молитва.

Иако Reisul Ulema Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи не беше присутен за време на оваа посета, поради неговото официјално патување во странство, но членовите на делегацијата им ги пренесоа пораките и поздравите на Реисул Улема до сите верници на оваа Муфтиство.

Претходно, еден ден порано, во четвртокот, Гостиварското Муфтиство заедно со Хуманитарната Организација Хилал организираа дистрибуција на 400 пакети хуманитарна помош за сите сиромашни и лица кои имаат потреба, а кои гравитираат во територијата на Гостиварското Муфтиство, според списоците подготвени однапред од советите на џамиите.

 

 

The Ramadan delegation visited the Muftiny of Gostivar

 

The Ramadan delegation according to its agenda, decided that the second Friday of Ramadan, respectively on 23.04.2021, to visit the Muftiny of Gostivar, where over 25 members from the delegations of Riyaset, Faculty of Islamic Sciences and Isa Bey Madrasa officials, visited the Muftiny of Gostivar for the sake of the holy month of Ramadan, headed by the honorable Mufti H. Sabahduin ef. Zendeli as well as his associates, proving that in this Muftiny has really high organization, in the service of the Muslim believers and of Islam in general.

As foreseen by the protocol of the Muftiny, the members of the Ramadan delegation were distributed in all the mosques of the territory of the Muftiny of Gostivar, which is allocated in three municipalities: Gostivar, Mavrovo-Rostushe and Vrapchishte, where religious lectures were held and lead the congregation in praying the Jumu’ah prayer.

Although Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai was not present during this visit, due to his official trip abroad, the members of the delegation conveyed the message and greetings of Reisul Ulema to all the believers of this Muftiny.

One day earlier, on Thursday, the Muftiny in cooperation with HO Hilal made an organized distribution of 400 packages of humanitarian aid to all the needy who gravitate to this Muftiny, according to the lists prepared in advance by the councils of the mosques.

 

 

İslam Birliği Ramazan heyeti, Gostivar Müftülüğünü ziyaret etti

Yetkililerin hazırlamış olduğu proğram doğrultusunda Ramazan’ın ikinci Cuması günü, 23 Nisan 2021 tarihinde, Riyaset, İslami Bilimler Fakültesi ve İsa Bey Medresesi çalışanlarından 25 kişiden fazla oluşan İslam Birliği Ramazan heyeti, Gostivar Müftülüğü’ne bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Gostivar Müftüsü Sabahdin ef. Zendeli ve yakın çalışma arkadaşlarının İslam Birliği heyetine gösterdikleri misafirperverlik ise, bu Müftülükte ve müftülüğün hizmet alanı bölgesindeki Müslümanların, İslami yaşayış açısından ulaşmış oldukları yüksek şuur ve güçlü bir organizasyon olduğunın delilidir.
Müftülüğün hazırlamış olduğu protokolde öngörüldüğü üzere, İslam Birliği Ramazan heyeti üyeleri Cuma namazı sırasında, Gostivar Müftülüğü hizmet alanında bulunan Gostivar merkez, Mavrovo-Rostuşe ve Vrapşişte olmak üzere üç belediyeyi kapsayan ve dini derslerin aktif olarak yapıldığı camilere dağıtıldı.
Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’nin resmi yurt dışı gezisinde bulunması nedeniyle bu ziyarete iştirak etmemesiyle birlikte, İslam Birliği Ramazan heyet üyeleri, hem Gostivar Müftülüğü mensuplarına, hem de o bölgedeki Müslüman cemaate Reisul Ulema’nın Ramazan tebriklerini ve selamlarını iletti.
Bu ziyaretten bir gün önce, 22 Nisan Perşembe günü, “Hilal” Yardım Kuruluşu, Gostivar Müftülüğü organizasyonunda, bu müftülük hizmet alanı bölgesindeki fakir ve ihtiyaç sahiplerine, önceden hazırlanan listelere göre, 400 koli kuru gıda insani yardım dağıtımı gerçekleştirdi.

Comments are closed.