Delegacioni i Ramazanit në vizitë të Myftinisë së Shtipit

(Shq. Mkd. Tur)

Të enjtën, më date 22 Prill 2021, delegacioni i Ramazanit nga Bashkësia Fetare Islame e RMV, vizituan Myftininë e Shtipit me çrastë uruan muajin e shenjtë të Ramazanit. Delegacioni ishte i përbërë nga Irsal ef. Jakupi, Sekretar i Përgjithshëm i Bashkësisë Fetare Islame, Musanif ef. Rufati, Drejtor i Sektorit për Shkencë dhe Kulturë në BFI, Hfz. Idriz ef. Osmani dhe Nurkan ef. Aruçi, imam në xhaminë Turi Sina në Gostivar, vizituan Shtipin, Koçanin dhe Vinicën, qytete të cilat bëjnë pjesë në Muftininë e Shtipit, ku uruan muajin e bekuar të Ramazanit si dhe përcollen selamet nga Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe nga anëtarët e Rijasetit.
Delegacioni u mirëprit nga anëtarët e Myftinisë së Shtipit me në krye Myftiun Nasir ef. Rexhepin.
Xhematet e Myftinisë së Shtipit shprehën falenderimet e tyre për vizitën duke lutur Allahun Fuqiplotë që këto takime, të cilat janë në dobi të xhematit dhe besimtarëve në vend të jenë më të shpeshta.
Рамазанската делегација го посети Штипското Муфтиство
Во четвртокот, на 22 април 2021 година, Рамазанската делегацијата на Исламската Верска Заедница на РСМ, го посети Штипското Муфтиство и им го честиташе Светиот Месец Рамазан на верниците.
Делегацијата составена од Ирсал еф. Јакупи, Генерален Секретар на Исламската Верска Заедница, Мусаниф еф. Руфати, Директор на Секторот за Наука и Култура при ИВЗ, Хфз. Идриз еф. Османи и Нуркан еф. Аручи, имам во џамијата Тури Сина во Гостивар, ги посетија: Штип, Кочани и Виница, градови кои се дел од Штипското Муфтиство, каде на верниците им посакаа да им биде благословен месецот Рамазан, и ги пренесоа селамите и честитките на Поглаварот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, и на членовите на Ријасетот.
Делегацијата беше пречекана од членовите на Штипското Муфтиство на чело со Муфтијата Насир еф. Реџепи.
Џематите на Штипското Муфтиство ја изразија својата благодарност за посетата, молејќи се на Семоќниот Алах овие состаноци, што се во корист на џематите и верниците во земјата, да бидат почести.

 

 

İDB Ramazan heyeti İştip Müftülüğü’nü ziyaret etti
22 Nisan 2021 Perşembe günü, KMC İslam Dini Birliği Ramazan heyeti, İştip Müftülüğü’nü ziyaret ederek oradaki müslümanların Ramazan ayını kutladı.
İslam Dini Bieliği Genel Sekreteri İrsal ef. Yakupi, İDB Bilim ve Kültür Dairesi Müdürü Musanif ef. Rufati, Hfz. İdriz ef. Osmani ve Gostivar Turi Sina Camii imam hatibi bulunan Nurkan ef. Aruçi’den oluşan İslam Birliği heyeti İştip, Koçani ve Viniça’yı ziyaret ederek, ordaki müslümanlara İslam Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai’nin ve Riyaset üyelerinin selamlarını iletti ve mubarek Ramazan ayını kutladı.
İslam Birliği Heyeti, İştip Müftüsü Nasir ef. Recepi başkanlığındaki İştip Müftülüğü görevlileri tarafından karşılandı.
Stip Müftülüğü hizmet alanındaki müslümanlar, ülkemizdeki müminlerin yararına olan bu toplantıların

 

Comments are closed.