Delegacioni i BFI vizitoi Universitetin e Sarajevës

(Shq. Bosn. Eng. Tur)

Reisul Ulema i Bashkësiësë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut H. Hfz. Shaqir ef Fetai dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan Fakultetin e Shkencave Islame.
Reisul Ulema i BFI në Maqedoninë Veriore H. Hfz. Shaqir ef, Fetai dhe bashkëpunëtorët e tij vizituan Fakultetin e Shkencave Islame në Universitetin e Sarajevës. Delegacioni i Bashkësisë Islame të Maqedonisë Veriore i udhëhequr nga H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, Reisul Ulema i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë Veriore, përbëhet nga prof. dr. Qani Nesimi, Myftiu i Tetovës, Mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu i Strugës dhe Ismet ef. Ademi, Drejtor i sektorit për marrëdhënie me Botën Arabe.
Mysafirët e nderuar nga Maqedonia e Veriut u pritën nga Dekani prof. dr. Zuhdija Hasanoviç. Në këtë takim morrën pjesë edhe prodekanët: prof. dr. Mustafa Hasani, prof. dr. Zehra Alispahiç, prof. dr. Nedim Begoviç dhe prof. dr. Hfz. Aid Smajiç.
Dekani prof. dr. Zuhdija Hasanoviç i prezantoi mysafirët nga Maqedonia Veriore me punën e Fakultetit të Shkencave Islame në Universitetin e Sarajevës.
Reisu-l-ulema IZ u SM hfz. Šačir Fetai sa saradnicima posjetio Fakultet Islamskih Nauka
Reisu-l-ulema IZ-e u Sjevernoj Makedoniji hfz. Šačir Fetahu sa saradnicima posjetio Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Delegaciju Islamske zajednice Sjeverne Makedonije na čelu sa hfz. Šačirom Fetahu, reisu-l-ulemom IZ-e u Sjevernoj Makedoniji čine prof. dr. Qani Nesimi, Tetovski Muftija, Mr. Salim ef. Sulejmani , Muftija Struge i Ismet ef. Ademi, Direktor za Bliski Istok.
Uvažene goste primio je dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović.Sastanku su prisustvovali i prodekani: prof. dr. Mustafa Hasani, prof. dr. Zehra Alispahić, prof. dr. Nedim Begović i prof. dr. hfz Aid Smajić.
Dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović je upoznao goste iz Sjeverne Makedonije sa radom Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

The delegation of IRC visited the University of Sarajevo

Reisul Ulema of IRC in Northern Macedonia H. Hfz. Shaqir ef, Fetai and his associates visited the Faculty of Islamic Sciences at the University of Sarajevo.

The delegation of the Islamic Community of Northern Macedonia led by H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, Reisul Ulema of the Islamic Religious Community in Northern Macedonia, consists of prof. dr. Qani ef. Nesimi, Mufti of Tetova, Mr. Salim ef. Sulejmani, Mufti of Struga and Ismet ef. Ademi, Director of the Sector for Relations with the Arab World.

The honored guests from Northern Macedonia were received by the Dean prof. dr. Zuhdija Hasanovich. The vice deans also participated in this meeting: prof. dr. Mustafa Hasani, prof. dr. Zehra Alispahich, prof. dr. Nedim Begovich and prof. dr. Hfz. Aid Smajich.

Dean prof. dr. Zuhdija Hasanovi i introduced the guests from Northern Macedonia to the work of the Faculty of Islamic Sciences at the University of Sarajevo.

 

 

İDB heyeti Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Reis-ul Uleması H. ​​Hfz. Şakir ef. Fetai ve yakın çalışma arkadaşlarından oluşan heyet, Saraybosna Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti.
Reisul Ulema H. ​​Hfz. Şakir ef. Fetai başkanlığında Kalkandelen Müftüsü Dr. Kani ef. Nesimi, Struga Müftüsü Salim ef. Suleymani ve Arap Ülkeleriyle İşbirliği Dairesi Müdürü İsmet Admedi’den oluşan Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği heyeti Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ni ziyaret etti.
Kuzey Makedonya’dan gelen onur konukları, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zuhdiya Hasanoviç tarafından kabul edildi. Toplantıda ayrıca Dekan yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hasani, Prof. Dr. Zehra Alispahiç, Prof. dr. Nedim Begoviç ve Prof. Dr. Hfz. Aid Smayiç de hazır bulundu.
Dekan Prof. Dr. Zuhdija Hasanoviç, Kuzey Makedonya’dan gelen konukları Saraybosna Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Comments are closed.