Delegacion i Ramazanit vizitoi Muftininë e Dibrës dhe shpërndau ndihma humanitare

(Shq. Mkd. Tur)

Në kuadër të vizitave të Ramazanit, Bashkësia Fetare Islame, sipas agjendës të saj, vendosi që një pjesë e delegacionit të Ramazanit, nën udhëheqjen e Sekretarit Gjeneral të BFI H. Irsal ef. Jakupi, me datë 07.05.2021 (e Xhuma) në namazin e taravisë ta vizitojë Muftininë e BFI Dibër.
Fillimisht delegacioni i BFI-së në bashkëpunim me Myftininë e Dibrës, nën udhëheqjen e Muftiut Reshat ef. Kaçallniku dhe operativës të kësaj Myftinie, morën pjesë në aksionin e Organizatës Humanitare Hilal në shpërndarjen e 160 pakove, ndihma humanitare për xhematin e Dibrës.
Në një organizim të mirëfilltë, para mjeteve për informim publik, të ndihmuar edhe nga vullnetarë dibranë, kryesisht nga Ndërmarrja Publike Komunale Standard Dibër u bë shpërndarja e pakove të destinuara sipas listave të përpiluara paraprakisht, sipas propozimeve të këshillave të xhamive të Dibrës.
Pas gostisë së Iftarit, anëtarët e delegacionit u shpërndanë nëpër xhamitë e kësaj Muftinie, sipas planifikimit paraprak të Muftinisë. Me këtë rast, anëtarët e delegacionit prezantuan dhe mbajtën ligjerata fetare përballë xhematit të xhamive të Muftinisë së Dibrës dhe përcollën mesazhin dhe selamet e Reisul Ulemasë H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, për besimtarët dibranë si dhe urimet dhe dëshirat e Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame për agjërimin dhe ibadetet e pranuara tek Allahu Fuqiplotë.
Sekretari i Përgjithshëm i Bashkësisë Fetare Islame H. Irsal ef. Jakupi ligjëroi në Xhaminë e Sahatit, ku ligjerata e tij u transmetua drejt për drejt në rrjetet sociale.
Pas përfundimit të ligjeratave, anëtarët e delegacionit të Ramazanit i udhëhoqën xhematet në faljen e namazit të taravisë.
Рамазанската делегација го посети Дебарското Муфтиство и подели хуманитарна помош
Како дел од своите рамазански посети, Исламската Верска Заедница, според својата агенда, одлучи дека дел од делегацијата на Рамазан, предводена од Генералниот Секретар на ИВЗ, Х. Ирсал еф. Јакупи, на 07.05.2021 година (Џума) во обредот таравија да го посети Муфтиството на ИВЗ Дебар.
Првично делегацијата на ИВЗ во соработка со Дебарското Муфтиство, под раководство на Дебарскиот Муфтија Решат еф. Качалнику и оперативата на оваа Муфтиство, учествуваа во акцијата на Хуманитарната Организација Хилал во распределбата на 160 пакети хуманитарна помош за Дебарскиот Џемаат.
Во вистинска организација и пред мас-медиумите, потпомогнати и од волонтери од Дебар, главно од Општинското Јавно Претпријатие „Стандард Дебар“, беа дистрибуирани пакети според списоците составени однапред, засновани на предлозите на советите на џамиите во Дебар.
После Ифтарот, членовите на делегацијата беа дисперзирани во џамиите на оваа Муфтиство, според првичното планирање на Муфтиството. Во оваа прилика, членовите на делегацијата презентираа и одржуваа религиозни предавања пред џемаатот на џамиите на муфтијата од Дебар и ги пренесоа пораките и поздравите на Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, за верниците во Дебар како и желбите на Претседателот на Исламската Верска Заедница за постот и ибадетите прифатени од Семоќниот Алах.
Генералниот Секретар на ИВЗ, Х. Ирсал еф. Јакупи одржа предавање пред џемаатот во Џамијата на Саатот, каде истотака неговото предавање беше директно пренесено преку социалните мрежи.
По предавањата, членовите на Рамазанската делегација ги водеа џематите во молитвата на Таравија.
İDB Ramazan heyeti Debre Müftülüğü’nü ziyaret ederek insani yardım dağıttı
İslam Dini Birliği proğramına göre, Ramazan ziyaretlerinin bir parçası olarak, İDB Genel Sekreteri H. İrsal ef. Yakupi, 07.05.2021 tarihinde (Cuma günü) Debre Müftülüğü’nü ziyaret ederek vaz ü nasihat etti ve teravih namazını kıldırdı.
İDB heyeti başlangıçta, Debre Müftüsü Reşat ef. Kaçalniku ve bu Müftülük çalışanları ile birlikte, Debre’deki ihtiyaç sahiplerine “Hilal” İnsani Yardım Kuruluşu aracılığıyla 160 adet kuru gıda kolisi insani yardım dağıtım faaliyetine katıldı.
Özellikle Belediye Kamu İşletmesi “Standart Debar” gönüllüleri tarafından desteklenen güzel bir organizasyonla ve kitle iletişim araçları önünde, yardım kolileri Debre Müftülüğü cami meclislerinin önerilerinde, önceden hazırlanmış listelere göre dağıtıldı.
İftarın ardından heyet üyeleri, Müftülüğün planlamasına göre, bu Müftülük hizmet alanı dahilindeki camilere dağıtıldı. Bu vesileyle heyet üyeleri, Debre Müftülüğü cemaati önünde dini dersler vererek, İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ‘nin tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Yüce Allah tarafından kabul edilmesi dilek ve temennilerini ilettiler.
İDB Genel Sekreteri H. İrsal ef. Yakupi, sosyal medyada da canlı olarak yayınlanan Saat Camii’nde cemaati önünde bir vaz ü nasihat verdi.
Bunun ardından, İDB Ramazan heyeti üyeleri, görevlendirildikleri cami cemaatlerine teravih namazlarını kıldırdı.

Comments are closed.