DELEGACION I EMIRATEVE TE BASHKUARA ARABE VIZITOI BFI-në

(Shq. Eng.)

Të hênën më 05.12.2022 Kryetari i BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i shoqëruar nga stafi i tij, priti delegacionin nga Emiratet e Bashkuara Arabe i udhëhequr nga Dr. Muhammed Ubejdeli, Kryetar i pedagogëve pa kufij dhe nënkryetar i Këshillit botëror të bashkësive islame botërore i shoqëruar me dy bashkpuntorë të tij, ku u bisedua gjërë e gjatë për bashkpunimin në mes BFI e RMV dhe Këshillit të Bashkēsive muslimane botërore me seli në Ebu Dabi.
Me mysafirët u bisedua për shumë çështje që kanë të bëjnë me sfidat e kohës, zhvillimin e institucioneve shkencore, kultururore, paqa dhe bashkjetesa në shoqëri të ndryshme në botë.
Delegacioni në fjalë do vizitojë Fakultetin e Shkemcave islame në Shkup me qëllim të vazhdimit të bashkpunimit konform marrëveshjes me BFI e RMV.
Me këtë rast Reisul Ulemaja shprehu falënderimet e tija dhe në emër të BFI-së, Kryetarit të KBIB Ekselencës së tij Dr. Alij En Nuajmit për kujdesin e madh në bashkpunimin reciprok.
Delegacioni në fjalë brenda ditëve që do të qëndrojnë në RMV do të shoqërohet nga H. Ismet ef Ademi, drejtor për marrëdhënie me Lindjen e Mesme.
Zoti i bekoftë për këtë bashkpunim të mirëfilltë
***
DELEGATION OF THE UNITED ARAB EMIRATES VISITING IRC
On Monday 05.12.2022 the President of IRC, Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai, accompanied by his staff, received the delegation from the United Arab Emirates led by Dr. Muhammed Ubejdeli, Chairman of Teachers Without Borders and Vice-Chairman of the World Council of World Islamic Communities, accompanied by two of his colleagues, where they talked about the cooperation between IRC of RNM and the Council of World Muslim Communities based in Abu Dhabi.
The guests talked about many issues related to the challenges of the time, the development of scientific and cultural institutions, peace and coexistence in different societies in the world.
The delegation in question will visit the Faculty of Islamic Studies in Skopje in order to continue cooperation in accordance with the agreement with IRC of RNM.
On this occasion, Reisul Ulema expressed his thanks and on behalf of IRC, the President of CWMC, His Excellency Dr. Alij En Nuajmit for the great care in mutual cooperation.
The delegation from UAE will be accompanied by H. Ismet ef Ademi, director for relations with the Middle East, within the days they will stay in RNM.
God bless them for this genuine cooperation

Comments are closed.