Delegacion i Bashkësisë Fetare Islame, në vizitë në Myftininë e Kërçovës

SHQ/МКД

Sonte, për namazin e Teravisë, patëm nderin të mirëpresim një delegacion të Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Të udhëhequr nga Sekretari gjeneral i BFI-së, h. Irsal ef. Jakupi, delegacioni i përbërë nga: prof. dr. Muaz Agushi – prodekan i FSHI-së, prof. dr. Shinazi Memedi, prof. dr. AbdulXhemil Nesimi, prof. dr. Muhamed Mustafa, , mr. Lutfi Nexhipi, prof. Mevludin Aliu, prof. Jasir Osmani, prof. Shaban Ameti.
Pasi u mirëpritën nga Myftiu i Kërçovës Qamil ef. Rushiti, bashkë me administratën e Myftinisë, të gjithë u shpërndanë në disa Xhami të territorit të Myftinisë së Kërçovës, për të falenderuar Xhematin Kërçovar për përkrahjen e Institucioneve edukativo-arsimore të Bashkësisë Fetare Islame.
Sonte, delegacioni u shpërnda në këto Xhami: Sulltan Bejazit, Katër Halifet, Bella Kulla, Sheh Selim Teqe, f. Drogomisht i Madh, f. Trapçindoll, Halveti Hajati Teqe, f. Lisiçan, f. Jagoll dhe Pregllovë.
Allahu i shpërbleftë për vizitën dhe mundin.
______________
Делегација на Исламската Верска Заедница во посета на Муфтиство Кичево
Вечерва за Теравиј Намаз, ја имавме честа да пречекаме делегација на Ријасетот на Исламската верска заедница во Република Северна Македонија.
Предводени од генералниот секретар на ИВЗ , х. Ирсал еф. Јакупи, делегацијата во состав: проф. д-р. Муаз Агуши – продекан на ФИН , проф. д-р. Шинази Мемеди, проф. д-р. АбдулЏемил Несими, проф. д-р. Мухамед Мустафа, мр. Лутфи Неџипи, проф. Мевлудин Алиу, проф. Јасир Османи, проф. Шабан Амети.
Откако беше пречекана од кичевскиот Муфтија Ќамил еф. Рушити, заедно со администрацијата на Муфтиството, сите се расподелика во неколку џамии на територијата на кичевското Муфтиство, за да им се заблагодарат на Кичевските Џемаатлии за поддршката од образовните институции на Исламската верска заедница.
Вечерва делегацијата беше распределена во следните џамии: Султан Бејазит, Четири калифи, Бела Кула, Шех Селим Теќија, с. Горно Строгоѓмиште, с. Трапчиндол, Халвети Хајати Теќија, с. Лисичани, с. Јагол и с. Преглово.
Аллах да ги награди за нивната посета и нивниот труд.
13.04.2022,
Kërçovë/Кичево
Zyra për informim,
Myftinia e Kërçovës

Comments are closed.