Hixhreti

“Ata të cilët besojnë, emigrojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut, edhe ata që japin strehim dhe ndihmojnë, ata janë me siguri besimtarë të vërtetë. Për ata ka falje dhe shpërblim fisnik.” (EL-ENFÂL,74) Nga Sulejman ef.…

Streha e fundit (e parë) e horrave

Semjuel Xhonson e ka thënë atë fjali të famshme në të cilën të gjithë po thirremi e sipas të cilës “Nacionalizmi është streha e fundit e horrave”, por dikush i kishte replikuar duke thënë se një gjë e tillë nuk është e vërtetë sepse…

Çdo terrorist nuk është musliman

Fakti se disa terroristë ose organizata terroriste e prezentojnë veten sikur janë të motivuar për veprat e tyre nga një fe e caktuar, nga dashuria për një komb ose për një ideologji të caktuar,vetëm dëshmon se ata e keqpërdorin fenë,…

Të komprometuarit

“Kush bën ndonjë gjynah ose të keqe, pastaj ia vesh atë një të pafajshmi, atëherë ai e ka ngarkuar veten me fajin e shpifjes dhe me një gjynah të qartë.” (En Nisa, 112) Nga H. Sulejman Rexhepi Këto ditë, një polic serbo-maqeonas i…