Fjala dhe agjërimi

Fjala dhe agjërimi Ramazani është muaji i agjërimit, respektivisht i abstenimit nga gjërat ushqimore, por edhe nga fjalët e këqija, sepse gjatë agjërimit njeriut nuk i lejohet të flasë gjëra të këqija që nuk përputhen me natyrën e…

BETEJA E BEDRIT, NGJARJE PREJ SË CILËS DUHET MËSUAR

BETEJA E BEDRIT, NGJARJE PREJ SË CILËS DUHET MËSUAR Në këtë betejë bëhet e qartë se sa vlerë ka dituria në fenë islame. Kjo vlerë bëhet e qartë kur Pejgamberi (a. s.) për robërit e varfër të cilët dinin shkrim-lexim, për lirimin e…

Muaji i ndriçimit

Nën thjerrëz Muaji i ndriçimit Në këtë muaj myslimanët duhet të bëhen qendër e ndriçimit, llambë e udhëzimit, kujdestarë të nderit, luftëtarë kundër punëve të liga, krenarë me fenë së cilës i takojnë, krenarë me nderin, mbrojtës të…

“…Në mënyrë që të bëheni të devotshëm”

“...Në mënyrë që të bëheni të devotshëm” Ramazani njerëzimit i sjell një mesazh të lartë hyjnor, i sjell të mira, dhunti dhe sukses në të gjitha sferat e jetës. Thjesht thënë, muaji i Ramazanit është muaji i revolucionit për ta rimëkëmbur…

Namazi i teravisë – mësimet, rregullat dhe dispozita

Namazi i teravisë – mësimet, rregullat dhe dispozita Për ligjshmërinë e namazit të teravisë argumentojnë shumë hadithe të Pejgamberit , e për këtë ekziston konsensusi (Ixhma) i dijetarëve islamë. Ligjësimin e teravisë e…

Urtësia e agjërimit

Urtësia e agjërimit Agjërimi e edukon njeriun që të jetë i durueshëm, ndërsa durimi është virtyt i veçantë i besimtarit mysliman dhe çelësi i suksesit në të gjitha sferat e jetës Shkruan: H. Eljasa Mahmudi Agjërimi si njëra…

OH “Hilal” e ka institucionalizuar shpirtin tonë human

OH “Hilal” e ka institucionalizuar shpirtin tonë human “T’i jepni lëmoshat haptazi, është gjë e mirë; por, t’ua jepni ato të varfërve fshehurazi, është edhe më mirë dhe ju shlyen disa nga gjynahet tuaja. Allahu e njeh mirë çdo vepër që…

MUAJI I RAMAZANIT NË QYTETIN E DIBRËS

MUAJI I RAMAZANIT NË QYTETIN E DIBRËS Manifestimi i muajit të Ramazanit në qytetin e Dibrës nuk përbën një punë të vështirë, sepse të gjithë qytetarët funksionojnë brenda një protokolli të detajuar tradicional, i cili në asnjë mënyrë…

Ramazani si adhurim, urtësi dhe kuptim

Ramazani si adhurim, urtësi dhe kuptim Me të vërtetë, Allahu nuk e shikon trupin as fizionominë tuaj, por i shikon zemrat dhe veprat tuaja. Pejgamberi (a. s.) ka thënë: “Devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu (duke vënë…