Мудроста и трпението на дело се наши доблести

Ексклузивно интервју со Реисул-Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи Мудроста и трпението на дело се наши доблести Очекувавме да имаме многу предизвици, но благодарение на Возвишениот Алах, со мудрост, разумност, трпение и стратегија…

VLERA DHE RËNDËSIA E MEVLUDIT NË ISLAM

Muslimanët në mbarë botën, pra edhe në viset tona, për çdo vit me rastin e 12 rebiul-evvelit, ditëlindjes së të dërguarit të Allahut Muhamedit a.s organizojnë manifestime të rastit, lexime mevludesh dhe gazmende të ndryshme. Në…

MANIFESTIMI I ASHURAS SIPAS KONCEPTIT ISLAM

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë „e dhjeta“. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e Islamit nënkuptojmë: ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit Islamik. Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj dite në…