Çka e prish e çka nuk e prish agjërimin

Çka e prish e çka nuk e prish agjërimin Meqë agjërimi është adhurim (Ibadet), atëherë për të qenë i vlefshëm duhet të kryhet sipas rregullave dhe kushteve që kërkon ky adhurim, prandaj besimtari islam duhet të jetë i informuar se cilët…

“I`tikafi” – lidhja shpirtërore me krijuesin

“I`tikafi” - lidhja shpirtërore me krijuesin I`tikafi është praktikuar nga Pejgamberi i Zotit (xh. sh.), nga bashkëshortet e tij, nga shokët e tij, si dhe nga shumë besimtarë të devotshëm gjatë historisë islame dhe ai vazhdon të…

Beneficionet e agjërimit për trupin e njeriut

Beneficionet e agjërimit për trupin e njeriut Kur agjërojmë në ditë të gjata, duhet të marrim jo lëndë ushqimore që treten lehtë, por që treten ngadalë, përfshi këtu lëndët ushqimore fibroze (grurë, elb, tërshërë, miell, thjerrëza,…

Respektimi i prindërve

Respektimi i prindërve Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh., krijuesit të gjithësisë; salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Tij, Muhamedin s.a.v.s., familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë…

Të mësuarit dhe dituria

Të mësuarit dhe dituria A nuk është me rëndësi dituria? Po, me siguri që është, por i dërguari i Allahut Fuqiplotë në një hadith thotë: “Kush punon me atë çka di dhe sa di, Allahu ia mëson edhe atë që nuk e di.” Myslimani duhet t’i…

Rrëfimet kuranore dhe urtësia e përmendjes së tyre

Rrëfimet kuranore dhe urtësia e përmendjes së tyre Kurani gjatë përcjelljes së rrëfimeve të tij nuk synon hulumtimin e fytyrës së brendshme të ngjarjeve historike, nuk ka për qëllim të konstatojë formën e zhvillimit të asaj ngjarje…

Fjala dhe agjërimi

Fjala dhe agjërimi Ramazani është muaji i agjërimit, respektivisht i abstenimit nga gjërat ushqimore, por edhe nga fjalët e këqija, sepse gjatë agjërimit njeriut nuk i lejohet të flasë gjëra të këqija që nuk përputhen me natyrën e…

BETEJA E BEDRIT, NGJARJE PREJ SË CILËS DUHET MËSUAR

BETEJA E BEDRIT, NGJARJE PREJ SË CILËS DUHET MËSUAR Në këtë betejë bëhet e qartë se sa vlerë ka dituria në fenë islame. Kjo vlerë bëhet e qartë kur Pejgamberi (a. s.) për robërit e varfër të cilët dinin shkrim-lexim, për lirimin e…

Muaji i ndriçimit

Nën thjerrëz Muaji i ndriçimit Në këtë muaj myslimanët duhet të bëhen qendër e ndriçimit, llambë e udhëzimit, kujdestarë të nderit, luftëtarë kundër punëve të liga, krenarë me fenë së cilës i takojnë, krenarë me nderin, mbrojtës të…