Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

GARA KURANORE

GARA KURANORE GARA KURANORE NË NIVEL TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT • Kategoritë: - Bukurlexim - Hivz - 5 xhuz - Hivz - 10 xhuz - Hivz - 30 xhuz APLIKIMI DERI MË 10 SHKURT 2020
Lexo më shumë...

Hapet solemnisht Xhamia e Opajës (Kumanovë)

Hapet solemnisht Xhamia e Opajës (Kumanovë) Në një atmosferë shumë gazmore, me tekbire, më 1 janar, 2020, është hapur Xhamia e Opajës, komuna e Likovës (Kumanovë). Kanë qenë të pranishëm: Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, Kryetar i…
Lexo më shumë...

Mbledhja e fundit e Rijasetit për vitin 2019

Mbledhja e fundit e Rijasetit për vitin 2019 Më 26 dhjetor, 2019, është mbledhur në Shkup Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të diskutuar përmbledhtas arritjet dhe vështirësitë që e kanë…
Lexo më shumë...

Reisi takon Drejtorin e Shëndetit Publik

Reisi takon Drejtorin e Shëndetit Publik Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, ka takuar më 25 dhjetor, 2019, Drejtorin e ISHP Qendra e Shëndetit Publik – Shkup,…
Lexo më shumë...