Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut
Browsing Category

Lajme

N J O F T I M

Bashkësia Fetare Islame e RM gjatë muajit të madhërishëm të Ramazanit ka një sërë organizimesh dhe aktivitete të…

Ramazan ayı mesajı

İslam Birliği Başkanı Reis Ulema Süleyman Ef. RECEPİ’nin 2012 yılı Ramazan ayı mesajı: Bismillahi rrahmani rrahim,…

Për mjetët e informimit

OH “HILAL” FILLOI REALIZIMIN E PROGRAMIT HUMANITAR TË PLANIFIKUAR PËR MUAJIN E RAMAZANIT Sot më 19 korrik 2012,…

N J O F T I M

Të nderuar punëtorë shkencorë të Institucioneve Kërkimore-Shkencore në Republikën e Maqedonisë, Shqipëri dhe…

Veshmbathje për skamnorët

Aksion Humanitar i OH Hilal në Kërçovë Organizata Humanitare Hilal e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Fetare…

PËRGËZIM

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes)…