Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut
Browsing Category

Lajme

P Ë R G Ë Z I M

“Ha-mim . Pasha librin sqarues (të së drejtës nga e kota)! Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar “ (Ed- Duhanë ,…

P Ë R G Ë Z I M

“Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (Qabes)…

P Ë R G Ë Z I M

Bashkësia Fetare Islame e R.M ju informon se më 02.06.2011, në mbrëmje është nata e bekuar e Regaibit gjegjësisht…

N J O F T I M

Bashkësia Fetare Islame e R.M është nikoqire e Takimit të V të liderëve të Bashkësive Islame të  shteteve të…