Botimet Islame në gjuhën shqipe deri më 2020

Doli nga shtypi vepra:

Libri “Botimet Islame në gjuhën shqipe deri më 2020”, me mbi nëntëqind faqe, është fryt i një pune ambicioze disavjeçare e autorit Shaban Ramanit, i cili në një vepër bibliografike voluminoze, ka regjistruar të gjitha botimet me tematikë islame në gjuhën shqipe, të botuara në një hark kohor nga viti 1936 e deri në vitin 2020, nga botuesë të ndryshëm të vendit tonë dhe të rajonit, respektivisht të botuara në trevat shqiptare, por edhe më gjërë.
Rëndësia e kësaj vepre bëhet edhe më e madhe kur dihet parasysh se në të janë të regjistruara botimet që nga regjimi komunist, i cili regjim e luftonte besimin me të gjitha mjetet, e në anën tjetër botimet e asaj kohe janë në zhdukje e sipër. Ndërkaq, botimet që janë bërë në sistemin pluralist – demokratik, janë në numër shumë më të madhë, në krahasim me sistemin paraprak, ku botues të edicionit islam kanë qenë vetëm bashkësitë fetare të rajonit. Por, rëndësia e këtij libri nuk mbetët vetëm në këtë segment, ajo është tepër e rëndësishme edhe për studuesit e shkencave islame, për të cilët do të jetë referencë dhe burim i literaturës islame sepse autori, përpos shënimeve bibliografike, për secilin botim me disa fjalë shkruan edhe tematikën e çdo botimi.
Po ashtu, rëndësia e veçantë e kësaj vepre është në faktin se autori nuk kufizohet vetëm me edicionin islam në Maqedonin e Veriut, por ai i përbledh të gjitha botimet të botuara në Republikën e Kosovës, Republikën e Shqipërisë dhe gjetiut. Nisur nga kjo, vepra ne fjalë do të kërkohet edhe për hulumtuesit shqiptarë të trojeve shqiptare dhe më gjërë. S`ka dyshim se vepra në fjalë do t`iu shërbejë edhe nëpunësave fetarë, të cilët merren me interpretimin e mësimeve islame si dhe do t`iu shërbejë nxënësve të medereseve dhe studentëve të shkencave islame për të gjetur burimet e mësimeve islame, në të gjitha fushat.
Marrë parasysh këtë që u potencua më lart si dhe rëndësinë e madhe historike që ka kjo vepër, në fushën e bibliografisë së literaturës islame, të botuar në fund të shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21, Rijaseti i BFI-së merr përsipër botimin e saj, botim i cili në një farë mënyre është ribotim i të gjithë edicionit islam të regjistruar në të. Themi kështu sepse jemi të bindur se kjo vepër do të ruajë dhe do të zhvillojë fjalën e shkruar islame në gjuhën shqipe, jo vetëm tek ne por edhe më gjërë në rajon dhe gjetiut.

Comments are closed.