[:al]Botime të reja: NË MES TË ASKUNDËSISË[:]

[:al] Ky është titiulli i kolumnave të përmbledhura  të Reisul Ulema të BFI në RM, h. Sulejman ef. Rexhepi të cilat, në botim të Shoqatës Ilmije,  vijnë në tri gjuhë- shqip, maqedonisht dhe anglisht.

Kjo përmbledhje kolumnash është ,në fakt, një pasqyre e qëndrimeve të autorit lidhur me probleme, fenomene dhe procese të ndryshme që në vitet e fundit e kanë karakterizuar jetën e njeriut në Maqedoni, në veçanti të besimtarit musliman dhe të shqiptarit.

Por, jo vetëm, sepse “Në mes të askundësisë” shpreh edhe pikëpamjet e S. Rexhepit karshi ngjarjeve dhe zhvillimeve më të përfolura botërore në sferën fetare, politike e kulturore.

Ky libër është qasje e sinqertë deri në dhembje dhe kritike deri në revoltë ndaj asaj  që ne e quajmë jetë por që është e ngulfatur dhe e rënduar nga keqpërdorues të ndryshëm të lirisë .

 

Botuesi[:]

Comments are closed.