BFI NËNSHKROI DY PROTOKOLE ME DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË VAKUFEVE TË REPUBLIKËS SË TURQISË

(SHQ. МКД:)

E mërkura më 31.08.2022 ishte një ditë e madhe për BFI e RMV dhe Myftininë e Manastirit. Në selinë e kësaj Myftinie në mënyrë solemne u nënshkruam dy protokolle me vlerë të madhe edhe atë me sa vijon:
1. Restaurimi dhe revitalizimi i Hanit dhe lokaleve afariste që janë pjesë të kompleksit të Xhamisë “Haxhi Mahmud Bej” në Manastir.
2. Restaurimi dhe revitalizimi i Xhamisë “Koxha Kadi” – Manastir
Këto objekte janë të periudhës Osmane dhe paraqesin një pasuri ta jashtëzakonshme të kulturës islame në Ballkan.
Prezent në solemnizimin e protokolleve ishin nikoqiri Myftiu i Manastirit H. Hamit Rasimi me bashkëpunëtorët e tij, Z. Driton Dikena, Drejtor i Sektorit të Vakfit pranë BFI, Z. Nizam Reshit, Përgjegjës për marrëdhënie me Republikën e Turqisë, përfaqësuesit e Drejtorisë së përgjithshme të vakëfeve në Republikën e Turqisë.
Protokollet janë nënshkruar nga Drejtori i Drejtorisë së vakëfeve Z. Burhan Ersoj dhe Reisul Ulema i BFI, h. Hfz Shaqir ef. Fetai.
Me këtë rast, Kryetari i BFI të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në emër të BFI dhe gjithë besimtarëve muslimanë të këtij nënqielli u shprehu falënderimet e përzemërta për këtë donacion të madh të kësaj drejtorie.
Nga përcjellja e punëve të restaurimit dhe revitalizimit të Xhamisë “Haxhi Mahmud Bej” të gjithë mbetën të mahnitur më punën e shkëlqyer dhe bukurinë e xhamisë si një vepër e përkryer, e cila tashmë është drejt përfundimit të punëve.
Me këtë rast, Reisul Ulemaja i shprehu mirënjohje Myftiut të Manastirit për menaxhimin e shkëlqyer të punëve në përgjithësi, në veçanti protokolleve të nënshkruara sot në selinë e Myftinisë dhe përkrahjen e BFI në vazhdimësi.
***
ИВЗ ПОТПИША ДВА ПРОТОКОЛА СО ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ВАКУФ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
Средата на 31.08.2022 беше голем ден за ИВЗ на РСМ и Битолското Муфтиство. Во седиштето на ова Муфтиство свечено беа потпишани два протоколи од голема вредност, меѓу кои:
1. Реставрација и ревитализација на Ханот и деловните простории кои се дел од комплексот џамија „Хаџи Махмуд-Бег“ во Битола.
2. Реставрација и ревитализација на џамијата „Коџа Кади“ – Битола.
Овие предмети се од отоманскиот период и претставуваат извонредно богатство на исламската култура на Балканот.
На свеченоста на протоколите присуствуваа домаќинот, Битолскиот Муфтија Х. Хамит еф. Расими со неговите соработници, г. Дритон Дикена, Директор на Секторот на Вакаф при ИВЗ, г.Низам Решит, одговорен за односи со Република Турција. , претставници на Генералниот директорат за Вакаф на Република Турција.
Протоколите се потпишаа од стфрана на Директорот на Управата за Вакаф г-дин Бурхан Ерсој и Реисул Улема на ИВЗ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи.
Во оваа прилика, Поглаварот на ИВЗ на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи во име на ИВЗ и на сите муслимански верници од ова подземје изрази срдечна благодарност за оваа голема донација на оваа Дирекција.
Од следењето на работите на реставрација и ревитализација на џамијата „Хаџи Махмуд-Бег“, сите останаа воодушевени од одличната работа и убавината на џамијата како совршено дело, кое веќе е при крај.
Во оваа прилика, Реисул Улема изрази благодарност до Битолскиот Муфтија за одличното менаџирање на работите воопшто, особено за протоколите потпишани денеска во седиштето на Муфтиството и континуираната поддршка на ИВЗ.

Comments are closed.