BFI MERR PJESË NË KONFERENCËN NDËKOMBËTARE NË DOHA TË KATARIT

Dekani i fakulterit të Shkencave Islame në Shkup Prof Dr. Shaban Sulejmani mer pjesë në Konferencën islame që zhvillohet nē Doha të Katarit më 23-24.05.2022 i autorizuar i BFI e RMV. Konferenca në fjalë ka për temë: “DIALOGU NË MES BESIMEVE”, ku marrin pjesë përfaqësues nga e gjjith bota islame ku me kontributin e tyre japin bazat e islamit mbi bashkpunimin dhe zbulimin e vlerave të njohjes dhe afrimit të njerëzve pa dallim feje dhe race.
Prof Dr. Shaban Sulejmani përveç pjesmarrjes në këtë konfetencë shfrytëzoi rastin për takime të ndryshme me personalitete të njohura në sferën e e shpjegimit të Islami sme reputacion ndërkombëta, si: Prof. Dr. Ali Kardagi, Sekretar Gjeneral i Ligës Botërore të Ulemave mysliman, Prof. Dr. Muhamed Duvenji – zëvendës Kancelar i Universitetit të Az’harit – Kajro dhe Prof. Dr. Ibrahim Khalife – Fitues i çmimit të ndarë nga Konferenca për dialog ndërfetar

Comments are closed.