BASHKËSIA FETARE ISLAME E RMV AUTORIZON H. SABAHUDIN EF. ZENDELIN NË POZITËN USHTRUES DETYRE I MUFTINISË SË BFI GOSTIVAR

Në hapësirat e Myftinisë së BFI Gostivar, me autorizim të Reisul Ulema të BFI në RMV, h. Hfz. Shaqir ef. Fetahut dhe pas zgjedhjes së H. Hfz. Shaqir ef. Fetahut kryetar i BFI në RMV, ushtrues detyre i Myftiut të Myftinisë së BFI Gostivar u caktua H. Sabahudin ef. Zendeli, referent fetaro-arsimor i Muftinisë së BFI-Gostivar dhe me këtë ai autorizohet që të ushtrojë detyrën Mufti i Muftinisë së BFI Gostivar.
Ushtruesi i ri i detyrës së Myftiut, H. Sabahudin ef. Zendeli, sot, solemnisht, në xhaminë e Sahatit – xhamia qendrore e Gostivarit – e mbajti hutben e Xhumasë.
Bashkësia Fetare Islame, me në krye Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetahun, i uron ushtruesit të detyrës së Myftiut, H. Sabahudin ef. Zendelit, suksese në detyrën e re, mbarësi dhe mbi të gjitha shëndet!

Comments are closed.