PËRKTHIMI I KURANIT ME ALFABETIN BRAJ

SHQIP- МКД - TUR PËRKTHIMI I KURANIT ME ALFABETIN BRAJ Bashkësia Fetare Islame siguroi tetë kopje përkthim të Kuranit Famëlartë të shkruar me alfabetin e specializuar për persona të verbër Braj. Allahu i Madhërishëm i shpërbleftë të…