Mesazhet e Bedrit – Mr. Lutfi Nexhipi

Trajtesa është përgatitur nga prof. Lutfi Nexhipi – sekretar i ShMI "Medreseja Isa Beu" – Shkup, në akademisë solemne me rastin e shënimit të Ditës së Bedrit, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RMV, në Kërçovë më 20.04.2021…