Rijaseti

Rijaseti i BFI-së Rijaseti i BFI-së është organ i cili vendos për çështje islamike. Rijaseti i BFI-së përbëhet prej Reis ul Ulemasë, Sekretarit të Përgjithshëm të BFI-së, muftinjve, drejtorëve dhe dekanëve të institucioneve…

Kuvendi

Kuvendi i BFI-së Kuvendi i Bashkësisië Fetare Islame është organ më i lartë juridikofinansiar. Kuvendin e BFI-së e përbëjnë njëzet e shtatë anëtarë: – nga Shkupi pesë, – nga Tetova katër, – nga Gostivari tre, – nga…

Reis Ulema

Prof. Shaqir Fetahu u lind më 25.04.1959, në fsh. Çegran-Gostivar. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, në vitin 1974, ku u dallua ndër nxënësit më të mirë të gjeneratës. Gjatë kësaj kohe, krahas mësimeve të shkollës, iu përvesh…

Video Lajme

https://www.youtube.com/watch?v=gjgTNnFfgGA https://www.youtube.com/watch?v=5ctvu1s61AI https://www.youtube.com/watch?v=jd3_YzO8aF8 https://www.youtube.com/watch?v=mqBcw55D8vY