Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Asambleja Botërore e Rinisë Muslimane Anëtare e organizatave jo qeveritare në Kombet e Bashkuara Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Asambleja Botërore e Rinisë Muslimane Anëtare e organizatave jo qeveritare në Kombet e Bashkuara
Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
nr. 23306/1
data; 14/06/2020
22/10/1441

I nderuari H. hfz Shaqir ef. Fetai
U.D. Reis Ulema i BFI-së në RMV
Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu

Lusim Allahun që të jeni mirë e shëndoshë
më vjen mirë që në emrin tim dhe në emrin e anëtarëve të bordit të Asamblesë Botërore të Rinisë Muslimane dhe të bashkëpunëtorëve që të ju uroj i nderuar për emërimin Tuaj në postin e U.D. REIS ULEMA i BFI-së në RMV
Duke lutur Zotin e Plotfuqishëm që të ju ndihmojë në punët e mira në çështjet e fesë dhe dynjasë.

Allahu ju ruajt,
Sekretari i Përgjithshëm
D. Salih bin Sulejman EL- Uhejbij

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, Abonohu tani.

Ju gjithashtu mund të lexoni