Ambasadorja e ShBA-së, znj. Kate Marie Byrnes, vizitoi Reis Ulemanë – Shq/Мкд/Eng

Të martën, më 12.01.2021 Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Shkup, Ekselenca e saj Kate Marie Byrnes vizitoi Kryetarin e BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në selinë e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame.

Fillimisht Ambasadorja e SHBA-ve, znj. Kate Marie Byrnes ia uroi zgjedhjen në krye të BFI-së Reisul Ulemasë dhe i dëshiroi shëndet dhe suksese në drejtimin e BFI në të ardhmen. Ambasadorja dha vlerësime shumë të larta për ecurinë e punëve në Bashkësinë Fetare Islame dhe qëndrimet e Reis Ulemasë për çështjet aktuale.

Nga ana tjetër, Kryetari i BFI, e falënderoi mysafiren e çmuar për vizitën e lartë, përkrahjen dhe mbështetjen e pa rezervë që ka BFI nga Ambasada Amerikane si dhe për urimet e bashkëngjitura me dëshira të sinqerta, për një udhëheqje sa më të mirë, të drejtë, efikase dhe frytdhënëse.
Kryetari i BFI-së H. Hfz Shaqir ef. Fetai, gjithashtu e njoftoi Ekselencën e saj Kate Marie Byrnes me organizimin dhe funksionimin e BFI-së në këtë periudhë si dhe për planet dhe projektet që do të ndërmerren në të ardhmen nga institucioni më i lartë fetar Islam në vendin tonë.

Në fund të takimit Reisi H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në shenjë mirënjohjeje dhe vlerësimi i dhuroi Ekselencës së saj znj. Kate Marie Byrnes një pikturë të Xhamisë së Pashës (Xhamia e Larme) në Tetovë, pasiqë Ambasada Amerikanë ka dhënë kontribut të madh në restaurimin e kësaj xhamie me vlerë të madhe kulturore dhe historike.

На 12.01.2021 година, вторник, Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во Скопје, Нејзината Екселенција Кејт Мери Брнс го посети претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во седиштето на Ријасетот на Исламската Верска Заедница.

Првично, Амбасадорката на САД, г-ѓа. Кејт Мери Брнс му го честиташе на Реисул Улема изборот за Поглавар на ИВЗ и му посака здравје и успех во предводењето на ИВЗ во иднина.

Амбасадорката го пофали напредокот на работата во Исламската Верска Заедница и ставовите на Реис Улема за актуелните теми.
Од друга страна, претседателот на ИВЗ, му се заблагодари на ценетата гостинка за високата посета, безрезервната поддршка на ИВЗ од Американската Амбасада во Скопје, како и за честитките приложени со искрени желби, за подобро лидерство, на фер, ефикасно и плодно управување.

Претседател на ИВЗ Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, исто така, ја информираше Нејзината Екселенција Кејт Мери Бирнс за организацијата и функционирањето на ИВЗ во овој период, како и за плановите и проектите што ќе ги презема во иднина највисоката Исламска Верска институција во нашата земја.

На крајот на состанокот Реисот Х. ХФЗ. Шаќир еф. Фетаи во знак на благодарност на нејзината екселенција г-ѓа. Кејт Мери Бирнс и подари слика на Пашината Џамија (Шарената Џамија) во Тетово, бидејќи Американската амбасада даде голем придонес во обновувањето на оваа џамија која има голема културна и историска вредност.

On Tuesday, 12.01.2021 the Ambassador of the United States of America in Skopje, Her Excellency Kate Marie Byrnes visited the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai at the headquarters of the Riyaset of the Islamic Religious Community.

Initially, the US Ambassador, Mrs. Kate Marie Byrnes congratulated Reisul Ulema on his election as a President of IRC and wished him health and success in running IRC in the future. The Ambassador praised the progress of the work in the Islamic Religious Community and the views of Reis Ulema on current issues.

On the other hand, the President of Islamic Religious Community, thanked the esteemed guest for the high visit, the unreserved support and backing that IRC has from the American Embassy as well as for the congratulations attached with sincere wishes, for a better leadership, of fair, efficient and fruitful leadership.

The President of IRC H. Hfz Shaqir ef. Fetai, also informed Her Excellency Kate Marie Byrnes about the organization and functioning of the IRC in this period as well as the plans and projects that will be undertaken in the future by the highest Islamic religious institution in our country.

At the end of the meeting Reis H. Hfz. Shaqir ef. Fetai as a sign of gratitude and appreciation to Her Excellency Mrs. Kate Marie Byrnes, gifted a painting of the Pasha Mosque (Colorful Mosque) in Tetovo, as the American Embassy has made a major contribution to the restoration of this mosque of great cultural and historical heritage.

Comments are closed.