Ambasadori i Turqisё viziton Reisul Ulemanё (Shq / Мкд / Tr / Eng)

(Shq / Mkd / Tr / Eng)

Ambasadori i Turqisё viziton Reisul Ulemanё

Tё martёn, mё 02.02.2021, Kryetari i Bashkёsisё Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai priti Ambasadorin e Republikёs sё Turqisё Ekselencёn e Tij, Hasan Mehmet Sekizkok, tё shoqёruar nga Kёshilltari Umut Lutfi Ozturk dhe Atasheu pёr çёshtje fetare pranё Ambasadёs sё Republikёs sё Turqisё nё Shkup, H. Mustafa Tarik Koxha. Gjithashtu Reisul Ulemanё e shoqёronte Sekretari Gjeneral i BFI H. Irsal ef. Jakupi, Shefi i Kabinetit Evzal Ef. Sinani dhe udhёheqёsi i Sektorit pёr Marrёdhёnie me Republikёn e Turqisё z. Nizam Reshit.

Ambasadori Hasan Mehmet Sekizkok fillimisht e uroi Reisin pёr zgjedhjen nё postin e Kryetarit tё BFI dhe i uroi shwndet tё mirё dhe shumё suksese nё udhёheqjen e Bashkёsisё Fetare Islame. Ai gjithashtu e vlerёsoi lartё punёn e Reisul Ulemasё dhe e falёnderoi pёr bashkёpunimin e sinqertё mes dy institucioneve, duke e siguruar Reisul Ulemanё se dyert e Ambasadёs sё Republikёs tё Turqisё gjithmonё do tё jenё tё hapura pёr tё.

Nga ana tjetёr, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e falёnderoi mysafirin e çmuar, Ekselencёn e tij, Ambasadorin Hasan Mehmet Sekizkok dhe stafin qё ai e drejton, pёr mbёshtetjen morale dhe materiale qё Republika Turke tradicionalisht e ka dhёnё pёr bёsimtarёt muslimanё, BFI-nё dhe gjithё qytetarёt e Republikёs tё Maqedonisё sё Veriut.
Ekselenca e Tij, Ambasadori Hasan Mehmet Sekizkok, ёshtё njё diplomat kariere i cili shkollёn e mesme e kryer nё Ankara nё Gjimnazin TED dhe ka studiuar nё Fakultetin e Shkencave Politike pranё Universitetit tё Ankarёs. Nё vitin 1989 punёsohet nё Ministrinё pёr Punё tё jashtmё tё Republikёs sё Turqisё. Nw MPJ-nё e Turqisё ka punuar si diplomat nё : OSBE, Qipro, Lindjen e Afёrt, NATO, e tjerё. Para se tё akreditohej nё vendin tonё si Ambasador, ai punoi si ndihmёs drejtor pёr Azinё Lindore.

Gjithashtu ka punuar nё ambasadat e Republikёs sё Turqisё nё Pragё, Nikozi, Berlin, Oman dhe nё Vatikan. Nё Dhjetor tё 2019 u emёrua si Ambasador i Republikёs sё Turqisё nё Shkup.

Амбасадорот на Турција во посета на Реисул Улема

Во вторникот, 02.02.2021 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го прими Амбасадорот на Република Турција, неговата екселенција, Хасан Мехмет Секизкок, придружуван од советникот Умут Лутфи Озтурк и аташето за верски работи во Амбасадата на Република Турција во Скопје, Х. Мустафа Тарик Коџа. Реисул Улема беше придружуван и од Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Ирсал еф. Јакупи, Шефот на Кабинетот Евзал Еф. Синан и раководителот на Секторот за односи со Република Турција г. Низам Решит.
Амбасадорот Хасан Мехмет Секизкок првично му го честиташе на Реисот за изборот за Претседател на ИВЗ и му посака многу здравје и многу успеси во водењето на Исламската Верска Заедница. Тој исто така ја пофали работата на Реисул Улема и му се заблагодари за искрената соработка помеѓу двете институции, уверувајќи го Реисул Улема дека вратите на Амбасадата на Република Турција секогаш ќе бидат отворени за него.
Од друга страна, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи му се заблагодари на ценетиот гостин, неговата екселенција, Амбасадорот Хасан Мехмет Секискок и персоналот што тој го предводи, за моралната и материјалната поддршка што Република Турција традиционално им ја дава на муслиманските верници, на ИВЗ и на сите жители на Република Македонија.
Неговата екселенција, Амбасадорот Хасан Мехмет Секизкок, е дипломат од кариера, кој своето средно образование го завршил во Анкара на гимназијата ТЕД и студирал на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Анкара. Во 1989 година бил вработен во Министерството за надворешни работи на Република Турција. Работел како дипломат во Министерството за надворешни работи на Турција во ОБСЕ, Кипар, Блискиот исток, НАТО и други. Пред акредитацијата како амбасадор во нашата земја, тој служеше како помошник директор за Источна Азија.
Работел и во амбасадите на Република Турција во Прага, Никозија, Берлин, Оман и Ватикан. Во декември 2019 година, тој беше назначен за Амбасадор на Република Турција во Скопје.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Sekizkök Reisul Ulema

Fetai’yi ziyaret etti 02.02.2021 Salı günü İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Hfz. Şhakir ef. Fetai, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sayın Hasan Mehmet Sekizkök, Müsteşar Umut Lütfi Öztürk ve T. C. Üsküp Büyükelçiliği Din İşleri Müşavir Vekili Mustafa Tarık Koca’yı makamında kabul etti. Reisul Ulema Fetai’ye İslam Dini Birliği Genel Sekreteri İrsal ef. Yakupi, Özel Kalem Müdürü Evzal Ef. Sinani ve İDB Türkiye Cumhuriyeti ile İlişkiler Daire Sorumlusu Nizam Reşit eşlik etti. Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizokök, konuşmasının baışnda İDB Başkanlığı’na seçildiği için Fetai’yi tebrik etti ve İslam Dini Birliği’ni yönetmede kendisine sağlık ve başarılar diledi. Reisul Ulema’nın çalışmalarınan da övgü ile bahseden Sekizkök, İDB ile T.C. Üsküp Büyükelçiliği arasındaki samimi işbirliği için kendisine teşekkür etti ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin Reisul Ulema’ya kapılarının her zaman açık olacağına dair güvence verdi. Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneksel olarak ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Makedonya İslam Dini Birliği’ne, Makedonya müslümanlarına ve ülkemizin bütün vatandaşlarına verdiği her türlü manevi ve maddi desteklerden dolayı, Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök’e ve Büyükelçilik personeline teşekkür etti. Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök, lise öğrenimini Ankara TED Lisesi’nde tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim almış bir kariyer diplomatıdır. 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Sekizkök; AGİT, Kıbrıs, Orta Doğu, NATO gibi uluslar arası kuruluşlarda diplomat olarak çalıştı. Ülkemizin T.C. Büyükelçisi olarak akreditasyonundan önce, Doğu Asya Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Prag, Lefkoşa, Berlin, Umman ve Vatikan’daki büyükelçiliklerinde de çalıştı. Aralık 2019’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Üsküp Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçi Sekizkök, evli ve iki çocuk babasıdır.

The Ambassador of Turkey visits Reisu Ulema

On Tuesday, 02.02.2021, the President of the Islamic Religious Community Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai received the Ambassador of the Republic of Turkey His Excellency, Hasan Mehmet Sekizkok, accompanied by the adviser Umit Lutfi Ozturk and the Attaché for Religious Affairs at the Embassy of the Republic of Turkey in Skopje, H. Mustafa Tarik Koxha. Reisul Ulema was also accompanied by the General Secretary of IRC H. Irsal ef. Jakupi, Chief of Staff Evzal Ef. Sinani and the head of the Sector for Relations with the Republic of Turkey mr. Nizam Reshit.
Ambassador Hasan Mehmet Sekizkok initially congratulated Reis on his election as President of the IRC and wished him good health and many successes in leading the Islamic Religious Community. He also praised the work of Reisul Ulema and thanked him for the sincere cooperation between the two institutions, assuring Reisul Ulema that the doors of the Embassy of the Republic of Turkey will always be open for him.
On the other hand, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai thanked the esteemed guest, His Excellency, Ambassador Hasan Mehmet Sekizkok and the staff he leads, for the moral and material support that the Republic of Turkey has traditionally given to the Muslim believers, the IRC of the Republic of North Macedonia and the entire population of Republic of Macedonia.
His Excellency, Ambassador Hasan Mehmet Sekizkok, is a career diplomat who completed his high school education in Ankara at TED Gymnasium and studied at the Faculty of Political Science at Ankara University. In 1989 he was employed in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. He has worked as a diplomat in the MFA of Turkey in: OSCE, Cyprus, Middle East, NATO, others. Prior to his accreditation as Ambassador to our country, he served as Assistant Director for East Asia.
He has also worked at the embassies of the Republic of Turkey in Prague, Nicosia, Berlin, Oman and the Vatican. In December 2019, he was appointed Ambassador of the Republic of Turkey to Skopje. He is married and has two children.

Comments are closed.