AMBASADORI I SLLOVENISË VIZITOI REISUL ULEMANË

(SHQ. МКД. ENG.)

Kryetari i BFI të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të enjten më 10.03.2022, në selinë e Rijasetit të BFI e priti Ekselencën e tij, Ambasadorin e Republikës së Sllovenisë, z. Milan Predan.
Në këtë takim, Reisul Ulemaja e njoftoi Ekselencën e tij Ambasadorin Slloven me funksionimin dhe veprimtarinë e BFI në organizimin e jetës fetare në vend dhe jashtë, ku theks të veçantë u vendos në bisedimet rreth mërgatës tonë që jeton dhe vepron në Republikën e Sllovenisë, ku edhe Ambasadori Predan vlerësoi me nota të larta, organizimin dhe sjelljen shembullore të mërgatës tonë në Slloveni. Poashtu u bisedua edhe rreth ligjit për bashkësitë fetare n ë Republikën e Sllovenisë, i cili është një nga ligjet më respektabile në rajon, për sa u përket respektimit të të drejtave dhe lirive fetare të banorëve të Sllovenisë.
Më pas, që të dy bashkëbiseduesit ndanë shqetësimin e përbashkët për sa i përket agresionit Rus në Ukrainë dhe bashkërisht dënuan përdorimin e dhunës dhe armëve vdekjeprurëse kundrejt një populli dhe shteti sovran në zemër të Evropës.
Reisul Ulemanë në këtë takim e shoqëronin: Drejtori i sektorit për punë të jashtme Mr. Mustafa ef. Dauti dhe Shefi i Kabinetit Dr. Abdilkerim Iseni.
***
Амбасадорот на Словенија го посети Реисул Улема
Поглаварот на ИВЗ на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во четврток, 10 март 2022 година, во седиштето на Ријасетот на ИВЗ го прими Неговата Екселенција, Амбасадорот на Република Словенија, г. Милан Предан.
На оваа средба, Реисул Улема го информираше неговата Екселенција словенечкиот Амбасадор за функционирањето и активноста на ИВЗ во организирањето на верскиот живот во земјата и странство, при што посебен акцент беше ставен на разговорите за нашата дијаспора која живее и работи во Република Словенија, каде што Амбасадорот Предан ја пофали и примерната организација и однесување на нашата дијаспора во Словенија. Се зборуваше и за законот за верски заедници во Република Словенија, кој е еден од најпочитуваните закони во регионот, во однос на почитувањето на правата и верските слободи на жителите на Словенија.
Двајцата соговорници подоцна ја споделија нивната заедничка загриженост за руската агресија во Украина и заеднички ја осудија употребата на насилство и смртоносно оружје против народ и суверена држава во срцето на Европа.
Реисул Улема на оваа средба беше придружуван од: Директорот на Одделот за надворешни работи г. Мустафа еф. Даути и Шефот на Кабинетот Др. Абдилкерим Исени.
***
The Ambassador of Slovenia visited Reisul Ulema
The President of IRC of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Thursday, March 10, 2022, at the headquarters of the Riyaset of IRC received His Excellency, the Ambassador of the Republic of Slovenia, Mr. Milan Predan.
In this meeting, Reisul Ulema informed His Excellency the Slovenian Ambassador about the functioning and activity of the IRC in organizing religious life in the country and abroad, where special emphasis was placed on talks about our Diaspora living and working in the Republic of Slovenia, where Ambassador Predan also praised the exemplary organization and behavior of our Diaspora in Slovenia. There was also talk about the law on religious communities in the Republic of Slovenia, which is one of the most respectable laws in the region, in terms of respect for the rights and religious freedoms of the people of Slovenia.
The two interlocutors later shared their common concern over Russian aggression in Ukraine and jointly condemned the use of violence and deadly weapons against a people and sovereign state in the heart of Europe.
Reisul Ulema in this meeting was accompanied by: Director of the Department of Foreign Affairs Mr. Mustafa ef. Dauti and Chief of Cabinet Dr. Abdilkerim Iseni.

Comments are closed.