Ambasadori i BE-së viziton Reisul Ulemanё (Shq / Мкд / Eng)

(Shq/Мкд/Eng)

Ambasadori i BE viziton Reisul Ulemanё

Tё martёn mё 02.Shkurt.2021, nё selinё e Rijasetit tё Bashkёsisё Fetare Islame, Kryetari i BFI tё RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai priti nё vizitё zyrtare Ambasadorin e Delegacionit tё Bashkimit Evropian nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut, Ekselencёn e Tij, z. David Geer tё shoqёruar nga zёvendёs Kryetari i Delegacionit tё BE, Julian Vassallo dhe zyrtar i ri pёr tё drejtat njerёzore, shoqёrinё civile dhe marёdhёnieve ndёretnike z. Aleksandru Andrei Popovici. Nga ana tjetёr Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai shoqёrohej nga Mustafa ef. Dauti – Drejtor i sektorit pёr marrёdhёnie me jashtё (kontakte me faktorin ndёrkombёtar: OSBE, BE dhe institucionet e brendshme) si dhe Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani.
Qё nё fillim tё takimit Kreu i BFI u dёshiroi mirёseardhje mysafirёve tё respektuar dhe i njoftoi me proceset dhe zhvillimet nё Bashkёsinё Fetare Islame, si dhe pёr planet pёr njё tё ardhme mё tё mirё tё Institucionit fetar Islam.
Ekselenca e tij Ambasadori David Geer, e uroi Reisin pёr zgjedhjen nё postin drejtues tё BFI-sё dhe e lavdёroi punёn e tij nё sferёn e stabilizimit tё marёdhёnieve me tё gjithё faktorёt relevant tё brendshёm dhe tё jashtёm, si dhe i dёshiroi shumё suksese nё udheheqjen e njё nga institucioinet mё tё vjetra nё vend, atё tё Bashkёsisё Fetare Islame puna e sё cilёs pasqyron edhe nёpёr raportet pozitive qё i jepen Maqedonisё sё Veriut nga BE.
Nga ana e tij, Reisi e falёnderoi Ekselencёn e tij dhe foli pёr rolin qё BFI e ka nё pёrkrahjen e Vendit nё realizimin e aspiratave Evropiane, duke dёshmuar me argumente se BFI ka kohё qё ёshtё pjesё e Bashkimit Evropian, nёpёrmjet qendrave islame kudo nёpёr Perёndim dhe posaçёrisht besimtarёve tanё qё jetojnё dhe veprojnё nё shumё vende tё BE, ku me sjelljet e tyre shembullore lirisht mund tё quhen ambasadorё tё vendit tonё nё BE tё cilёt rezatojnё vetёm mirёsi, solidarit, tolerance dhe mirekuptim me tё gjithё fqinjёt evropianё. Kёto vlera janё prioritet pёr Bashkёsinё Fetare Islame pёr ti kultivuar nёpёr breznat e rinj dhe ky investim na afron gjithmonё mё afёr familjes tё madhe evropiane.

Евроамбасадорот Гир го посети Реисул Улема

Во вторникот, на 2 февруари 2021 година, во седиштето на Ријасетот на Исламската Верска Заедница, Претседателот на ИВЗ на РСМ Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во официјална посета го прими Амбасадорот на Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, неговата екселенција, г. Дејвид Гир придружуван од заменик-шефот на делегацијата на ЕУ, Julулијан Васало и новиот службеник за човекови права, граѓанско општество и меѓуетнички односи, г. Александру Андреј Поповиќи. Од друга страна, претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи беше придружуван од Мустафа еф. Даути – Директор на секторот за надворешни односи (контакти со меѓународната заедница: ОБСЕ, ЕУ и домашните институции) и Шефот на Кабинетот Евзал еф. Синани.
Од почетокот на состанокот, Поглаварот на ИВЗ ги поздрави истакнатите гости и ги информираше за процесите и случувањата во Исламската Верска Заедница, како и за плановите за подобра иднина на Исламската верска институција.
Неговата екселенција Амбасадорот Дејвид Гир, му честиташе на Реисот за неговиот избор во раководството на ИВЗ и ја пофали неговата работа во областа на стабилизирање на односите со сите релевантни внатрешни и надворешни фактори и им посака многу среќа во ведењето на една од најстарите институции во земјата, онаа на Исламската верска заедница, чија работа се одразува на позитивните извештаи дадени на Северна Македонија од страна на ЕУ.
Од негова страна, Реисот му се заблагодари на неговата екселенција и зборуваше за улогата што ИВЗ ја има во поддршката на земјата во остварувањето на нејзините европски аспирации, докажувајќи со аргументи дека ИВЗ одамна е дел од Европската Унија, преку исламските центри низ Западот и особено на нашите верници кои живеат и работат во многу земји на ЕУ, каде што со своето примерно однесување слободно можат да бидат наречени амбасадори на нашата земја во ЕУ кои зрачат само со лубезност, солидарност, толеранција и разбирање со сите соседи. Овие вредности се приоритет на Исламската Верска Заедница да се одгледуват во наредните генерации и дека оваа инвестиција ни гарантира приближување и чекор поблиску до големото европско семејство.

The EU Ambassador visits Reisul Ulema

On Tuesday, February 2, 2021, at the headquarters of the Riyaset of the Islamic Religious Community, the President of the IRC of RNM Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Mr. Fetai received on an official visit the Ambassador of the Delegation of the European Union to the Republic of Northern Macedonia, His Excellency, Mr. David Geer accompanied by the Deputy Head of the EU Delegation, Julian Vassallo and the Junior Officer for Human Rights, Civil Society and Interethnic Relations, Mr. Aleksandru Andrei Popovici. On the other hand the Chairman of IRC Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai was accompanied by Mustafa ef. Dauti – Director of the Foreign Relations Sector (contacts with the international community: OSCE, EU and domestic institutions) and Chief of Staff Evzal ef. Sinani.
From the beginning of the meeting, the Head of IRC welcomed the distinguished guests and informed them about the processes and developments in the Islamic Religious Community, as well as about the plans for a better future of the Islamic Religious Institution.
His Excellency, Ambassador David Geer, congratulated Reis on his election to the leadership of the IRC and praised his work in the field of stabilization of relations with all relevant internal and external factors, and wished him the best of luck in leading one of the oldest institutions in the country, that of the Islamic Religious Community, whose work reflects on the positive reports given to Northern Macedonia by the EU.
For his part, Reis thanked His Excellency and spoke about the role that IRC has in supporting the country in achieving its European aspirations, proving with arguments that IRC has long been part of the European Union, through Islamic centers throughout the West, and especially to our believers who live and work in many EU countries, where by their exemplary behavior they can freely be called ambassadors of our country to the EU who radiate only kindness, solidarity, tolerance and understanding with all neighbors. These values are a priority for the Islamic Religious Community to cultivate in the younger generations and this investment brings us steep closer to the big European family.

Comments are closed.