Reisul Ulemaja falënderon drejtpërdrejt Ministrin e Vakfit për “Shportat e Ramazanit”

(SHQ. ENG.)

Reisul Ulemaja falënderon drejtpërdrejt Ministrin e Vakfit për “Shportat e Ramazanit”
Kryetari i Bashkësisê Fetare Islame, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të enjten më 21.04.2022 pas iftarit bashkë me miqtê nga Mbretëria e Arabisë Saudite, pati një telefonatë te drejt për drejtë me Ministrin e Vakfit të Mbretërisê së Arabisë Saudite.
Përmes lidhjes telefonike Reisul Ulemaja drejtpërsëdrejti e falënderoi Ministrit të vakfit të Arabisë Saudite Shkëlqësisë së tij Abdulatif bin Abdulaziz El Shejh nën patronatin e të cilit organizohet programi ” Shportat e Ramazanit”.
Përndryshe, tê enjten më 21.04.2022 Ambasadori i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë i nderuari Fejsal Gazi El Hifdhi ishte mysafirë i BFI-së së RMV-së të cilës ia kushtoi një ambijent të Iftarit në shenjë respekti ndaj të gjithë besimtarëve të BFI-së. Ambasadorin e shoqëronin personalitete të larta si Z. Hamed El Seiri, përgjegjës për çështje fetare, Z. Saud el Otaibi, përfaqësues i Ministrisë së Vakfit të Arabisë Saudite, njiherit menaxhues i programit “Shportat e Ramazani” Z. Abdullah El Anezij, shoqërues dhe gazetari special i Ministrit të vakfit.
Mediumet e Mbretërisë së Arabisë Saudite, menjëherë raportuan mbi këtë ngjarje, ne linkun në vijim.
***
President of IRC directly thanked the Minister of Waqf for “Ramadan Baskets”
The President of the Islamic Religious Community, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Thursday 21.04.2022 after iftar together with friends from the Kingdom of Saudi Arabia, had a direct phone call with the Minister of Waqf of the Kingdom of Saudi Arabia.
Through the telephone connection, Reisul Ulema directly thanked the Minister of Waqf of Saudi Arabia, His Excellency Abdulatif bin Abdulaziz Al Sheikh, under whose patronage the program “Ramadan Baskets” is organized.
Otherwise, on Thursday, April 21, 2022, the Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in Tirana, the honorable Faisal Gazi El Hifdhi, was a guest of the IRC of the RNM, to which he dedicated an Iftar room as a sign of respect to all the believers of the IRC of RNM.
The ambassador was accompanied by high personalities such as Mr. Hamed El Seiri, responsible for Religious Affairs, Mr. Saud el Otaibi, representative of the Ministry of Waqf of Kingdom of Saudi Arabia, the well-known manager of the “Ramadan Baskets” program and Mr. Abdullah El Anezij, accompanying and special journalist of the Minister of Waqf.
The media of the Kingdom of Saudi Arabia, immediately reported on this event, in the following link.

Comments are closed.