1 Shtatori – Dita e dijes

(SHQ. МКД. ENG.)

Me rastin e 1 Shtatorit, fillimit të vitit të ri shkollor, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame ka uruar të gjithë bartësit e procesit edukativo arsimor, nxënësve dhe prindëve të tyre duke i kujtuar se dija është vlera më e lartë e njeriut dhe investimi në të afron më tepër tek Zoti i Madhërishëm.

“URIME DITA E DIJES – VITI I RI SHKOLLOR

Sot është dita e parë e vitit të ri shkollor. Është ditë e gëzimit të madh, sepse është ditë e vlerës së shenjtë, dita e dijes dhe e shkencës.

Dija është baza e të kuptuarit të jetës, besimit, moralit, respektit, sjelljes ndaj njeriut, popullit, atdheut dhe njerëzimit në përgjithësi.

Andaj, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor, kam nderin dhe fatin që në emrin tim dhe në emrin e Bashkësisë Fetare Islame të RMV të shprehi urimet e sinqerta bartësve të procesit edukativo arsimor, nxënësve dhe nxënëseve, prindërve dhe familjeve në përgjithësi.

Dija është vlera më lartë e njeriut, andaj lë të investojmë gjithçka në këtë sferë, sepse kjo është rruga e vetme e zhvillimit, ngritjes dhe përparimit tonë në sfera të ndryshme të jetës dhe me këtë jemi afër Zotit të Madhrishëm.

Urime. Zoti e bekoftë dijen dhe institucionet e dijes”

 

***

 

1 Септември – Ден на знаењето

 

По повод 1 септември, почетокот на новата учебна година, Претседателот на Исламската Верска Заедница упати честитка до сите носители на воспитно-образовниот процес, учениците и нивните родители, потсетувајќи ги дека знаењето е највисоката човечка вредност и вложување во него не зближува повеќе Семоќниот Алах.

„ЧЕСТИТ, ДЕНОТ НА ЗНАЕЊЕТО – НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Денеска е првиот ден од новата учебна година. Тоа е ден на голема радост, бидејќи е ден на света вредност, ден на знаење и наука.

Знаењето е основа на разбирањето на животот, верата, моралот, почитта, однесувањето кон човекот, луѓето, татковината и човештвото воопшто.

Затоа, по повод почетокот на новата учебна година, имам чест и среќа да им упатам искрени честитки до носителите на воспитно-образовниот процес, учениците, родителите и семејствата воопшто, во мое име и во име на Исламската Верска Заедница на РСМ.

Знаењето е највисоката вредност на човекот, па да вложиме сè во оваа сфера, бидејќи само така се развиваме, воздигнуваме и напредуваме во различни сфери на животот, а со тоа сме блиску до Семоќниот Алах.

Секоја чест. Господ нека ги благослови знаењето и институциите на знаењето“.

 

***

 

September 1st – The day of Knowledge

 

On the occasion of September 1st, the beginning of the new school year, the President of the Islamic Religious Community has congratulated all the bearers of the educational process, students and their parents, reminding them that knowledge is the highest human value and investment in it brings closer to the God Almighty.

“CONGRATULATIONS, KNOWLEDGE DAY – NEW SCHOOL YEAR

Today is the first day of the new school year. It is a day of great joy, because it is a day of sacred value, the day of knowledge and science.

Knowledge is the basis of understanding life, faith, morality, respect, behavior towards man, people, homeland and humanity in general.

Therefore, on the occasion of the beginning of the new school year, I have the honor and the fortune to express my sincere congratulations to the bearers of the educational process, students, parents and families in general, in my name and in the name of the Islamic Religious Community of RNM.

Knowledge is the highest value of human being, so let’s invest everything in this sphere, because this is the only way of our development, elevation and progress in different spheres of life, and with this we are close to the Almighty God.

Congratulations. May God bless knowledge and knowledge institutions”

 

 

Comments are closed.