Се зголемува бројот на компаниите со Халал Стандард


10492686_825865944098233_1349658954_oВо седиштето на Исламската Верска Заедница на РМ, се доделеа Сертификати за воведување на Халал Стандардот од страна на домашните нови пет компании. Во оваа доделувањето на Сертификати учествуваше Реис ул Улема на ИВЗ, Х. Сулејман еф. Реџепи, Абаз Ислами, Директорот на Агенцијата за Халал Стандардот (АХС) и директорите на новите пет Компани и четри рецертифицирани компани. Абаз Ислами пред медиумите, директорите и претставниците на копаниите истакна дека: “ Халал Стандардот е светски бренд кој се развива во огромни чекори и дека производите со овој стандард се многу барани низ сите земји. Агенцијата за Халал Стандард во последните неколку месеци успее да има контакти со над 40 нови фирми од кои преку 20 склучија договор, додека другите се во фаза за потпишување. Исто така истакна дека со соработката со новите компании нашите граѓани ќе имаат можност да консумираат здрава и чиста храна”. Додека Претседателот на ИВЗ, Х. Сулејман еф. Реџепи истакна благодарност до компниите и им пожелi успех и големи позитивни резултати во областа на производите. Исто времено рече дека соработката која ја имаат компаниите со АХС веруваше дека таа ќе се појачува и дека агенција за Халал е таа која ќе прави напори во правец копаниите да си имаaт во време завршено сите процедури и да бидат достапни во сите светски пазари. Им пожели многу успех и во земјата каде нашите граѓани ќе имаат можност да консумираат квалитетна храна и се тоа што досега е Сертифицирано”. На крајот на оваа свеченост, еф. Реџепи им додели јавно Сертификати на новите пет Компани: Вазар- СУНА, Благој Ѓорев, Андонов, Еврокекс, Плежер и Ресертификат на четири стари компании.

10509193_825866060764888_1176696044_o 10506130_825866187431542_1389437854_o

Comments are closed.