Р Е А Г И Р А Њ Е

Ријасет на Исламската верска заедница на својата седницата одржана на 05. февруари 2013 год., меѓу другото, расправаше и за најновите случувања околу локацијата на Бурмали Џамија во Скопје, при што повторно оштро реагира на игнорирање на барањата на ИВЗ за реконструкција на споменатата Џамија, исто така се донесе одлука, со чиишто детали, Ријасет на ИВЗ ќе ја извести јавноста во наредните денови.
Реисул-Улема на ИВЗ во РМ
Х. Сулејман еф. Реџепи

reagim110

Comments are closed.