И з в е с т и е

Информативните средства
Почитувани електронски и печатени медиуми ве известуваме дека на 13.12.2012 ( Четврток ) во 11:00 часот во седиштето на Исламската Верска Заедница- Скопје, ќе се потпишува договор за реставрација на споменици на културата на Исхакије во Битола и џамијата во Радања- Штипско помеѓу ИВЗ, ТИКА и изведувачот на работите. Ивеститор е агенцијата ТИКА од Турска.
Секторот за односи со јавност при ИВЗ

Comments are closed.