АFATI I DYTË I REGJISTRIMEVE NË MEDRESE

(SHQ. MKD.)

Medreseja Isa Beu shpall afat të dytë të regjistrimeve për nxënës të rregullt të cilët duan të vazhdojnë mësimet e tyre në këtë shkollë.
Dorzimi i dokumeteve bëhet në Medresenë Isa Beu QENDËR dhe në paralelet e saja të shtrira…
Dokumentet mund ti dëzoni duke filluar nga dita e nesërme deri me afat të papërcaktuar para fillimit të vitit shkollor.
Ky afat do iu mundëson nxënesve që kanë dëshirë të mësojnë në këtë shkolle Islame një mundësi të dytë per regjistrim.
Për më shumë detaje drejtohuni në Medresenë Isa Beu…
***
ВТОР РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО МЕДРЕСАТА
Медресaто Иса Бег го објавува вториот рок за пријавување за редовните ученици кои сакаат да го продолжат своето учење во ова училиште.
Доставата на документите се врши во Медрасата Иса Беф, ЦЕНТАР, и во нејзините проширени паралели…
Документите можете да ги испраќате почнувајќи од следниот ден до неопределено време пред почетокот на учебната година.
Овој термин ќе им овозможи на учениците кои сакаат да учат во ова исламско училиште втора шанса за регистрација.
За повеќе детали повелете во Медресата Иса Бег…

Comments are closed.