Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut
Browsing Category

Lajme

NJ O F T I M

Drejtuar: - Muftinive të BFI-së - Qendrave islame në diasporë - Institucioneve fetaro-arsimore të BFI-së…

NJ O F T I M

NJ O F T I M Rijaseti i BFI-së në mbledhjen e mbajtur më 18. 06. 2019 duke debatuar rreth organizimit të Haxhit…

Shkup: Konferencë për rolin e Islamit në mbrojtjen e identitetit shqiptar në RMV Më 13 qershor 2019, në…

Urim Për Natën e Kadrit

Urim Për Natën e Kadrit Të dashur besimtarë, Më lejoni që në emrin tim dhe në emrin e Bashkësisë Fetare Islame…

Mëshira dhe Solidariteti i Ramazanit në Manastir Në kuadër të aksionit Mëshira dhe Solidariteti i…

Reisi në iftarin e TIKA-s

Reisi në iftarin e TIKA-s Në darkën tradicionale të iftarit, të shtruar nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe…